În lunile martie și aprilie FCGC a avut mai multe evenimente legate de internaționalizare. Primul a fost pe 6 martie când a avut loc întâlnirea cu Luisa DE MARCO, coordonatorul în Republica Moldova a proiectului Twinning „Support to promote cultural heritage in the Republic of Moldova through its preservation and protection”.

După acest eveniment, în perioada 25-29 martie  conf. univ., dr. ing. Ernest Olinic, de la Universitatea Tehnică de Construcții București a fost în mobilitate de predare, care a participat și la conferința internațională a masteranzior și doctoranzilor, iar în aprilie decanul FCGC, conf.univ. dr.ing. Livia Nistor-Lopatenco, a participat la ședința comitetului de organizare a Conferinței internaționale tehnico-științifice cu genericul „Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives”.

Studenții de la programele de studii de licență „Construcții industriale și civile (CIC)” și „Inginerie și management în construcții (IMC)” au asistat la cursul de Geotehnică și fundații, asigurate de către conf. univ., dr. ing. Ernest Olinic, Director Departament Geotehnică și fundații, de la Universitatea Tehnică de Construcții București, Romania, beneficiar a bursei de mobilitate de predare Erasmus+ oferit în baza acordului bilateral ERASMUS+ KA1 încheiat între Universitatea Tehnică de Construcții București și UTM.

Domnul Ernest Olinic a avut parte de o lecție interactivă, studenții manifestând interes față de subiectele domeniului Geotehnică și fundații de către Domnia sa. Pe perioada șederii, 25 martie 2019 – 29 martie 2019, dl Ernest Olinic, a participat și la Conferința studenților, masteranzilor și doctoranzilor, a avut întrevederi cu rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan. În cadrul întâlnirilor cu decanul FCGC, conf. univ., dr. ing. Livia Nistor-Lopatenco, cu Șeful Departamentului Inginerie Civilă și Geodezie, conf. univ., dr. Anatolie Taranenco, cu Șeful programului de studii de licență „Construcții industriale și civile (CIC)”, lector universitar, dr. Ion Crețu, directorul Centrului Geotehnică și fundații al UTM, lector universitar, dr. Oleg Ceban, s-au făcut schimb de experiențe și bune practici. Dl Olinic a venit cu recomandări în vederea deschiderii și asigurării funcționării Centrului de Geotehnică și fundații al UTM.

Domnul Ernest Olinic a făcut o donație de materiale didactice proprii bibliotecii FCGC, iar împreună dna dr. Tatiana OLINIC au inițiat discuții privind semnarea unui acord bilaterale ERASMUS + KA1 dintre Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de științe agronomice și medicină veterinară din București.