Activistul civic și administratorul paginii de Facebook Orașul pentru oameni, Andrei Tudos, a expediat șase petiții în adresa Direcției generale transport public și căi de comunicație și Întreprinderii municipale „Exdrupo” în care solicită eliminarea panourilor, pe mai multe străzi, care indică „parcare regulamentară”. Asta întrucât, pe acele străzi înguste pietonii nu se pot deplasa liber din cauza că mașinile parcate nu păstrează distanța de 1.5 m.

Parcarea mașinilor pe trotuare va fi permisă doar lăsând cel puţin 1,5 metri pentru circulaţia pietonilor, astfel încât să nu fie create obstacole pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități, persoanelor care au cărucioare sau oamenilor în etate. Modificările respective la Regulamentul circulației rutiere au fost aprobate, 15 martie, de Executiv. Prin urmare, dacă pe anumite străzi înguste se parchează o mașină, atunci șoferul automat încalcă art 69 litera j) din RCR. „Locurile pentru parcare amenajate pe trotuar, pe mai multe străzi din capitală, contravin standardelor în vigoare ori parcarea în modul indicat pe panoul adițional 6.8.9 va provoca inevitabil încălcarea articolului 69 litera j) (parcarea pe gazon) din regulamentul circulației rutiere”, se menționează în petiție.

În consecință, Andrei Tudos solicită eliminarea indicatoarelor 5.48.1, 5.48.2 și 6.8.9 de pe străzile prezentate mai jos.

Str. Bănulescu-Bodoni 14

Str. Bănulescu-Bodoni 25

Str. Mihai Eminescu 18

Str. Mihail Kogălniceanu 6

Str. Mihail Kogălniceanu 17

Str. Mihail Kogălniceanu 67