În Republica Moldova, potrivit Biroului Național de Statistică, se poate trăi în medie cu minim 1891 de lei pe lună. Acest număr este în creștere față de anul precedent cu 1,5%. Sunt diferențe în ceea ce privește orașele mari vs orașele mai mici și mediul rural.

Cea mai mare valoare este înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 2107,9 lei. Pentru alte oraşe numărul este de – 1888,5 lei iar la sate – 1795,8 lei.

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 2016,1 lei şi în special bărbaţilor – 2186,7 lei.

„Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1574,2 lei şi reprezintă 83,2% din valoarea medie pentru total populaţie. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2019 a constituit 1709,2 lei, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 108,6%. Dacă considerăm pensia medie pentru limită de vârstă co-raportul respectiv este de 104,4%”, se menționează în materialul BNS.

Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1801,1 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 712,8 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 2031,7 lei pentru un copil în vârstă de 7-17 ani. În funcţie de mediu de reşedinţă, minimul de existenţă pentru copii din oraşele mari este cu 18,5% mai mare comparativ cu mediul rural, iar în cazul copiilor în vârstă de 1-6 ani această diferenţă constituie 21,3%. În cazul copiilor cel mai mare decalaj în valoarea minimului de existenţă se atestă în semestrul II pentru copiii din oraşe mari şi sate – 23,7%, iar pentru copiii în vârstă de 1-6 ani această diferenţă este de 27,6%.