Reprezentanţii celor șase instituţii de învăţământ superior din Republica Moldov care efectuează o vizită de studiu la Universitatea Alborg Aalborg din Danemarca, în cadrul Proiectului European Erasmus+ „Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students Competitiveness and Employability”, au avut parte de un seminar la care au participat studenţii din Moldova care actualmente sunt în mobilitate la Universitatea Aalborg şi au împărtăşit experiența de participare în proiectul PBLMD.

Deschizând platforma studențească de discuții, dr. Romeo V. Țurcan, coordonator UE al proiectului PBL, a menționat că, grație proiectului și studenții universităţilor partenere din Moldova, au posibilitatea să învețe un semestru-două în cadrul Universităţii Aalborg.

Beneficiarii acestor burse au fost invitați să povestească despre oportunitățile oferite de programul de mobilitate Erasmus+, încercări prin care au trecut, realizările pe care le-au atins și să le ofere anumite sugestii, sfaturi colegilor, cadrelor didactice dar și tuturor celor care sunt implicaţi în implementarea acestui proiect în Moldova.

hjg

Conform opiniilor studenţilor, PBL este „o abordare care are ca specific instruirea centrată pe student care le permite acestora să desfășoare activități de cercetare, să integreze teoria și practica și să aplice cunoștințele și aptitudinile pe care le au pentru a dezvolta o soluție viabilă la o problemă definită”.

Foarte important de menționat este și faptul că PBL poate sprijini dezvoltarea unei game de abilități „soft” (soft skills), precum: abilitățile de cercetare, negociere și lucru în echipă, citirea și scrierea academică, și comunicarea orală.

hf

În concluzie, studenţii prezenţi la seminar, au punctat că PBL oferă o abordare mai provocatoare, mai motivantă și mai plăcută a învățării. De asemenea, aceştia au menţionat că stagiile de mobilitate desfășurate în cadrul proiectului PBL, deschid noi oportunități în educație, dezvoltare personală și, bineînțeles, extind cercul de prieteni al beneficiarilor.

Cel mai numeros grup, din cadrul celor ce îşi continuă studiile prin mobilitate la Universitatea Aalborg, este grupul Uiversităţii Tehnice a Moldovei.

asg