Cu toții cunoaștem că, începând cu ziua de 1 ianuarie 2019, toate gheretele cu suprafața de până la 20 m2, care comercializează produse de tutun, sunt obligate să-și stopeze activitatea în raza de cel puțin 200 m de la toate instituțiile de învățământ și medicale. Această prevedere stipulată în legea cu privire la controlul tutunului. Suntem în ziua de 7 martie 2019, iar aceste gherete își continuă nestingherit activitatea în preajma instituțiilor sus-menționate.

În acest sens, activiștii civici Rodion Gavriloi și Ion Andronache au expediat încă în data de 15 februarie o petiție de 208 pagini primarului interimar Ruslan Codreanu în care au reclamat peste 330 de gherete activitatea cărora nu corespunde cu prevederile legale intrate în vigoare în prima zi a acestui an.

Prin urmare, astăzi, 7 martie, Rodion Gavriloi și Ion Andronache au primit un răspuns de la pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu, prin care îi informează că angajații preturii Centru au efectuat acțiuni de informare și prevenire a activității ilegale a gheretelor.

„Noi, activiștii civici reclamăm contravențiile și cerem aplicarea amenzilor, iar pretura vine cu informări, dar nu cu amenzi. Agenții economici deja au fost informați de multe ori atât de Direcția Comerț, cât și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, apoi prin presă și desigur prin legea votată încă din 2015”, a declarat Ion Andronache în videoul publicat pe Facebook.


Ce riscă agenții economici care nu se conformează?

Codul Contravențional în Articolul 267 stipulează: Comerţul sau transportarea de mărfuri a căror comercializare este interzisă ori limitată prin lege se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 unităţi convenţionale.

Conform Art.400 al Codului Contravențional, contravenția prevăzută în Art.267 este examinată de poliție.

Poliția trebuie să aplice amenzi agenților economici conform Art. 267 a Codului Contravențional. Dar și să curmeze infracțiunea în baza Art.25 alin. 13 a Legii 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului: „să intre sau să pătrundă, în modul stabilit de lege, utilizând la necesitate mijloace speciale, în orice încăpere sau proprietate în scop de curmare a infracţiunilor, urmărire a persoanelor suspectate de comiterea infracţiunilor, a persoanelor care se ascund de organele de urmărire penală, se sustrag de la executarea pedepsei penale, de la arestul contravenţional sau dacă, în baza unor date suficiente, se ştie că în aceste localuri a fost comisă sau se comite o infracţiune, precum şi în caz de calamităţi naturale şi în alte împrejurări excepţionale care pun în pericol securitatea publică şi siguranţa persoanelor;”

Aceiași lege în Art. 24 aliniatul 4 stipulează Competenţa teritorială a poliţistului

„Fiecare poliţist, pe tot teritoriul ţării, indiferent de funcţia pe care o deţine, de locul în care se află în timpul sau în afara orelor de program, în cazul în care sesizează existenţa unor circumstanţe sau fapte care periclitează ordinea de drept, viaţa sau sănătatea persoanelor ori alte valori sociale, este obligat să comunice despre aceasta celei mai apropiate subdiviziuni de poliţie şi să întreprindă măsurile posibile pentru prevenirea şi curmarea infracţiunii sau contravenţiei, acordarea primului ajutor persoanelor aflate în pericol, reţinerea şi identificarea făptuitorilor, depistarea martorilor oculari şi pentru paza locului în care s-a produs evenimentul.”

Citiți și:

(infografic) Din 1 ianuarie, vânzarea produselor de tutun va fi interzisă în raza de 200 m de la școli și spitale. Ce amenzi riscă agenții economici