Centrul de Informații Universitare a anunțat finaliștii celei de-a XXIII-a ediții a programului „Burse de Merit 2018”. În acest an, studenții de la USM au obținut cele mai multe burse (12), fiind urmați de tinerii de la UTM cu 11 burse și ASEM cu 10.

Cei mai buni studenți și masteranzi din țară au câștigat 50 de burse în valoare de 12000 de lei fiecare. În cadrul acestei ediții a concursului și-au depus dosarele 221 studenți de la 18 instituții de învățământ superior din Repulica Moldova.

Atât în urma evaluării dosarelor, cât și a prestației candidaților la o probă scrisă, 35 de studenți de la 9 instituții, ciclul licență, și 15 studenți de la 7 instituții, ciclul masterat, au devenit finaliștii programului „Burse de Merit” din acest an.

Cei 50 de învingători au fost selectați de către o Comisie Independentă de Experți, constituită din reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, comunității academice și societății civile.

În total, pe durata celor douăzeci și trei ediții ale programului, peste 5700 studenți au participat la concurs, dintre care 1500 au beneficiat de Burse de Merit.

Programul “Burse de Merit” a fost lansat în anul 1996 la inițiativa Fundației Soros-Moldova pentru a încuraja performanțele academice, științifice și extracurriculare ale studenților din țară. Din anul 2003 programul „Burse de Merit” este preluat și organizat de către Centrul de Informații Universitare, sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova. BC „Moldova Agroindbank” aderă la program începând cu anul 2001, iar din anul 2004 și „Voxtel” SA, acum Orange Moldova, devine partenerul programului.

Vezi mai jos lista tuturor câștigătorilor.