Guvernul a aprobat proiectul elaborat de Ministerul Justiției privind instituirea Consiliului național pentru drepturile omului și Secretariatului permanent pentru drepturile omului. Consiliul este un organ consultativ al Guvernului creat în scopul asigurării unui mecanism eficient de elaborare și evaluare a implementării documentelor de politici în domeniul drepturilor omului.

De asemenea, acesta va monitoriza implementarea tratatelor internaţionale din domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte, precum şi respectarea angajamentelor asumate. Şedinţele Consiliului vor fi convocate la necesitate, dar nu mai rar de două ori pe an.

Consiliul va avea peste 30 membri, fiind prezidat de Prim-ministru, iar vicepreşedinți vor fi ministrul justiției și ministrul afacerilor externe și integrării europene. În Consiliu se va asigura o reprezentativitate a celor trei puteri (legislativă, executivă și judecătorească), a instituțiilor naționale de protecție și promovare a drepturilor omului, a administrației publice locale și a societății civile. Cinci membri reprezentanți ai organizațiilor necomerciale vor fi selectați în baza unui concurs public.

În vederea interacțiunii și colaborării cu autoritățile publice locale, vor fi create structuri locale ale Consiliului, ce vor elabora planuri și programe locale privind punerea în aplicare a documentelor de politici naționale în domeniul drepturilor omului. Secretariatul permanent pentru drepturile omului, fiind asigurat de o subdiviziune a Cancelariei de Stat, se va ocupa de activitatea curentă a Consiliului și va servi ca punct de legătură între Consiliu, structurile locale ale acestuia și autoritățile publice.

Sarcina întocmirii documentelor de politici în domeniul drepturilor omului, rapoartelor cu privire la implementarea acestora, rapoartelor privind implementarea tratatelor internaționale și a celor privind implementarea recomandărilor formulate de mecanismele internaționale de protecție a drepturilor omului revine autorităților publice, pe domeniile lor de competență. Consiliul va examina și aproba rapoartele autorităților publice,coordonând implementarea unei politici de stat uniforme în domeniul drepturilor omului. Se va nota că, noul mecanism de coordonare se vrea a fi unul unitar, reprezentativ și consolidat al politicilor statului în domeniul drepturilor omului în raport cu mecanismele anterioare.