În perspectiva globalizării la care asistăm astăzi, mobilitatea academică reprezintă o necesitate în procesul de formare a studenților și în activitatea personalului universitar, contribuind la dezvoltarea capacităților de a face față unui mediu de învățare nou, la cunoașterea unei alte culturi, la lărgirea orizontului științific și la menținerea unui nivel adecvat în învățământul superior.

În contextul integrării în spațiul european, Universitatea de Stat din Moldova continuă să susțină și să sporească internaționalizarea învățământului superior din Republica Moldova. Educația de calitate este posibilă doar având specialiști instruiți, cu înaltă calificare și competitivi. Mobilitatea academică oferă posibilitatea de a face transfer și schimb de bune practici cu sistemele educaționale avansate și este o oportunitate pentru ridicarea calității nivelului învățământului superior din țară.

La USM mobilitățile academice creditare sunt organizate atât în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte și a acordurilor interuniversitare, cât și în cadrul programelor de mobilitate oferite de organizaţii internaţionale.

Totuși, majoritatea mobilităților academice internaționale se realizează în cadrul programului Erasmus+ Mobilitatea Internațională a Creditelor (Erasmus+ ICM), lansat de Uniunea Europeană în anul 2015.

Acest program oferă studenților de la toate ciclurile de studii (licenţă, masterat și doctorat) posibilitatea efectuării mobilităţilor academice cu durata de la un semestru până la un an. Pentru personalul universitar, programul Erasmus+ ICM oferă oportunităţi de predare sau formare prin intermediul mobilităților cu durata de 7-14 zile.

Beneficiarii mobilităților primesc un grant Erasmus+ menit să acopere cheltuielile de transport (tur-retur), precum şi costuri de subzistenţă pe perioada mobilităţii. În funcție de amplasarea universității-gazdă din UE unde se realizează mobilitatea, grantul include o sumă între 20 și 1500 de euro pentru transport și o bursă, care pentru un student constituie suma între 800 și 900 euro pe lună, iar pentru personalul universitar 140-180 euro pe zi.

În cadrul programului, USM a reușit să încheie acorduri interuniversitare de mobilitate cu 40 de instituții de învățământ superior din România, Lituania, Polonia, Marea Britanie, Spania, Germania, Belgia, Bulgaria, Grecia, Finlanda, Franța, Turcia, Portugalia, Italia și Slovacia.

Pe parcursul a 3 ani academici de derulare a proiectelor de mobilitate internațională a creditelor Erasmus+, la USM au fost realizate 108 mobilități academice studențești, cu granturi în sumă de 351.925 euro, și 82 mobilități ale personalului universitar, suma totală a granturilor constituind 103.855 euro.

Procesul de mobilitate prezintă multiple avantaje pentru toți participanții. Studenții, categoria cea mai activă atrasă și implicată în mobilitatea creditară, menționează că o bursa Erasmus+ este o experiență unică în viață, una socială și culturală nemaipomenită, o oportunitate de a îmbunătăți abilitățile lingvistice, de a trăi viața unui cetățean din Occident, de a călători și, cu siguranță, o mică rampă de lansare în carieră.

„Experiența dobândită în Erasmus este pe departe cea mai frumoasă din viața mea: studiezi într-un mediu nou, cu persoane din diferite țări, într-o limbă străină. Într-un final te întorci cu noi viziuni pentru viitor și cu prieteni pe întreaga viață”, spune Dorin Baranețchi, Bulgaria, Dobrich.

„Perioada de studii în Salonic, Grecia, a fost о experiență extraordinară a vieții mele. Mobilitatea mi-a adus mulți prieteni și contacte noi, am savurat socializarea și diversitatea culturală care mi-au marcat personalitatea. Am avut posibilitate să călătoresc mult, să cunosc cultura și ținuturile elene, să fac voluntariat, să le vorbesc colegilor despre țara mea, despre limba română și să-i familiarizez cu jocurile și bucatele noastre tradiționale”, menționează Serghei Adamov, Grecia, Salonic.

„Experiența Erasmus+ mi-a oferit oportunitatea de a cunoaște locuri noi, o mulțime de oameni noi din diferite colțuri ale pământului, să practic limbile engleză și spaniolă. Această experiență m-a făcut mai puternică, mai încrezută și mi-a lărgit orizontul”, Gheorghiță Olivia, Spania, Cadiz.

„Studiind în cadrul uneia dintre cele mai prestigioase și mai vechi școli de jurnalism din Belgia, am avut ocazia să iau ore de la profesioniști de talie internațională în domeniul fotografiei, cinematografiei și psihologiei. IHECS se află chiar în inima Bruxelles-ului, în apropiere de Grand-Place și Manneken Pis. Instituția în care mi-am făcut studiile era dotată cu ultimile tehnologii, echipamente și aparataje de filmat, astfel am reușit să-mi fortific abilitățile de filmare și editare. Studiind în Belgia, am reușit să călătoresc în 10 țări de pe bătrânul continent, să cunosc o varietate de culturi și diferiți oameni”, Capațîna Daria, Belgia, Bruxelles.

Mobilitatea cadrelor didactice și administrative ale USM oferă oportunități atractive de cooperare în mediul academic şi de îmbunătățire a calității procesului de predare-învățare prin schimbul de experiență, de consolidare și modernizare a universității și de promovare a mobilității studenților.

Universitatea de Stat din Moldova continuă să dezvolte politici de promovare a competitivității, de încurajare, de motivare, de atragere și de menținere a cadrelor didactice competente și dedicate profesiei, orientându-se pe dezvoltarea instituțională și a resurselor umane.

În acest sens, USM consolidează colaborarea cu universitățile-partenere existente și depune eforturi în vederea extinderii parteneriatul cu noi instituții de învățământ superior pentru a asigura un număr cât mai mare posibil de oferte de mobilități pentru studenții și personalul universitar.