Universitatea de Stat din Moldova și-a reconfirmat poziția de lider printre universităţile din Republica Moldova, potrivit ediției din ianuarie 2019 a clasamentului mondial Ranking Web of Universities (Webometrics), un top realizat de Consiliul Superior pentru Cercetări Ştiinţifice din cadrul Ministerului Ştiinţei şi Inovării al Spaniei.

Conform datelor Ranking Web of Universities, Universitatea de Stat din Moldova (USM) conduce clasamentul instituțiilor de învățământ superior din țară, situându-se pe locul 221 în Europa Centrală și de Est, 993 în Europa și 3123 în lume, fiind în ascensiune cu 164 de poziții față de ediția precedentă din luna iulie 2018.

Locul secund în acest top, la nivel național, este ocupat de Universitatea Tehnică a Moldovei (numărul 3421 mondial), iar cel de-al treilea – de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (locul 7137 din lume).

Comunitatea academică a USM salută metoda transparentă, unică și de încredere a acestui clasament, care reflectă meritul și confirmă excelența universităților pe plan mondial. La etapa actuală, țara are nevoie de profesori, medici și ingineri. Obiectivitatea acestui top este confirmată și de faptul că primele trei locuri, la nivel național, sunt ocupate de instituții de învățământ superior ce activează în aceste domenii prioritare și necesare pentru Republica Moldova. Deosebit de important este faptul că această evaluare este una externă, obiectivă, independentă de ”principiile” și „valorile” locale.

Aprecierea de care se bucură Universitatea de Stat din Moldova, atât la nivel național, cât și internațional, se datorează, din multe considerente, faptului că Senatul USM are o politică corectă, consecventă și strategică în tot ce ține de misiunea și prioritățile de dezvoltare a sistemelor de educație și cercetare.

USM, fiind cea mai mare instituție de învățământ superior de tip clasic din RM, în activitatea sa îmbină armonios procesul didactic cu cel de cercetare, colaborând în acest sens cu peste 112 universități din 28 de țări. Universitatea de Stat din Moldova continuă să-și extindă și consolideze cooperarea academică și prin asocierea la consorțiile universitare internaționale.

clasament

Poziția ocupată de Universitatea de Stat din Moldova în clasament se datorează gradului înalt al performanțelor obținute pentru toți cei patru indicatori luaţi în calcul de ranking-ul Web of Universities (Webometrics):
50% – Vizibilitatea: numărul total de legături externe pe care domeniul web al universităţii le primeşte de la terţe părţi;
35% – Excelenţa: numărul de lucrări științifice aflate în primele 10% cele mai citate în 26 discipline pentru intervalul de timp 2012–2016 (bazat pe publicațiile SCOPUS/Scimago);
10% – Deschiderea: numărul de citări ale cercetătorilor universităţii pe Google Scholar Citations;
5% – Prezenţa online: numărul de pagini web ale universităţii şi vizibilitatea globală pe Internet.

Raportul Ranking Web of Universities din 28 ianuarie 2019 a fost elaborat în baza evaluării a circa 27 mii de instituţii de învăţământ superior din întreaga lume, inclusiv 26 universităţi din Republica Moldova.

Webometrics este un clasament realizat de Cybermetrics Lab din cadrul Consiliului Superior pentru Cercetări Ştiinţifice din Spania, începând cu anul 2004. Ierarhizarea din cadrul acestui top se realizează pe baza datelor web accesibile publicului şi rezultatele sunt făcute publice în lunile ianuarie şi iulie, în fiecare an.