Ați știut că în Moldova puteți semna la distanță orice document? Pentru acest lucru este nevoie să dețineți una din cele 4 semnături electronice/digitale cu putere juridică. Aceste semnături electronice sunt diferite: semnătură mobilă, buletin electronic, semnătură electronică avansată calificată. Ele au nume diferite, însă în realitate au aceeași funcție - să puteți semna online sau la distanță orice document.

Prin urmare, două sau mai multe persoane pot aplica această semnătură oriunde ei s-ar afla, la mii de km distanță, iar actul semnat de aceștia prin intermediul semnăturii digitale va avea o putere juridică similară cu cea tradițională.

Semnătura electronică digitală (cu puterea juridică) poate fi obținută la următoarele instituții:

#1. Operatorul Orange

Semnătura mobilă de la Orange vă permite să utilizați telefonul mobil ca pe un buletin de identitate sau pentru a semna orice document in mediul on-line, fie că e vorba de un contract, cerere sau declarație.

1

În prezent, sunt disponibile tot mai multe servicii electronice, Publice și Private, care nu necesită prezența dvs fizică și pot fi accesate de oriunde și oricând, fie prin Internet sau prin alte mijloace electronice.

Iată ce servicii pot fi accesate grație semnăturii mobile de la Orange. Descrierea detaliată a acestora o puteți vedea AICI. 

fdfd

Cum puteți obține această semnătură

Clienții PrePay și Abonament pot obține gratuit Semnătura Mobilă in orice magazin Orange. Pentru aceasta, este necesar sa veniți personal și să prezentați buletinul de identitate. Pașii de activare sunt foarte simpli:

#1. Semnați o cerere de activare a serviciului și de certificare a cheii publice
#2. Primiți gratuit cartela SIM specială (cartela SIM criptografica)
#3. Urmați instrucțiunile de activare a Semnăturii Mobile pe ecranul telefonului mobil

Conform legislației in vigoare, termenul de valabilitate a certificatului cheilor publice este de 1 an din momentul eliberării acestuia. La expirarea valabilității certificatului este necesar să vizitați oricare din magazinele Orange, pentru a obține un certificat nou.

Tarife

Tariful standard al unei semnături este de 3 lei.

Iar dacă aveți nevoie de mai multe semnături, activați o opțiune Semnătura Mobilă.

44

Mai multe detalii despre Semnătura Mobilă de la Orange puteți găsi AICI.

#2. Operatorul Moldcell

Semnătura Mobilă de la operatorul Moldcell are aceeași funcție ca și cea a lui Orange, dar cu mici diferențe la tarife și documente pe care le poți semna.

La Moldocell sunt disponibile următoarele servicii, iar descrierea lor o puteți vedea AICI.

rr

Cum puteți obține această semnătură

Ca să beneficiați de semnătura mobilă, trebuie să veni la orice reprezentanță Moldcell Center cu actul de identitate. Procedura de activare a serviciului implică: 

#Semnarea Acordului la Contractul de Abonament, în care veți bifa pachetul, scopul personal/profesional și numărul de operațiuni incluse;

#Completarea Cererii de certificare a cheii publice;

#Înlocuirea (gratuit) a cartelei SIM actuale cu cea criptografică;

#Pentru finalizarea procedurii de activare, introduceți un cod PIN secret pe care îl cunoașteți doar Dvs.

Mai multe detalii vedeți AICI.

Tarife

Serviciul Semnătura mobilă poate fi utilizat prin intermediul pachetelor de mai jos, care conțin un anumit număr de operațiuni:

555

La expirarea numărului de tranzacții incluse în opțiunea/tip tarif activat pentru utilizarea serviciului, clienții serviciului Mobile eID, beneficiari ai abonamentelor cu servicii de telefonie mobilă, vor achita un tarif extra-opțiune de 1 leu/tranzacție.

Mesajele transmise în timpul utilizării serviciului pe teritoriul RM sunt gtatuite.

Serviciul poate fi utilizat și în Roaming. Pentru fiecare tranzacție, veți achita prețul pentru SMS, conform tarifelor stabilite în Roaming (atât pentru mesaje expediate, cât și pentru cele primite).

Mai multe detalii despre oferta Moldocell vedeți AICI.

Conform legislației Republicii Moldova, Semnătura Mobilă produce același efect juridic, ca și semnătura dvs. reală (olografa) și sunteți in egală măsura responsabili pentru utilizarea acesteia.

#3.Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC)

Pentru a obține o semnătură electronică STISC, urmați de mai jos:

#Accesați portalul www.semnatura.md;

#Alegeți opțiunea „Obține semnătura electronică 350 MDL”

#Alegeți tipul de persoană – Fizică, apoi completați formularul.

#Imprimați și semnați documentele obținute la finele etapei de înregistrare pe Portalul www.semnatura.md;

#Contractul trebuie să fie în 2 exemplare și să fie semnat;

#Cererea de certificare a cheii publice, semnată;

#Copia buletinului de identitate;

Confirmarea plății;

#Dosarul documentelor tipărite este necesar de prezentat la Centrul de obținere a Semnăturii electronice.

Cum achitați

Achitarea semnăturii electronice poate fi efectuată prin:

#sistemul electronic de plăți prin Mpay;

#terminale de plată în numerar;

#bancă;

#Poșta Moldovei.

Este necesar să păstrați bonul de plată și să îl prezentați la sediul Centrului de certificare a cheilor publice sau la Centrele de depunere a actelor și obținere a semnăturii electronice din teritoriu*  împreună cu pachetul de documente.

*Iată unde puteți merge:

#Chișinău, str. 31 August 1989, nr.82 (022) 820 – 911, (Î.S. Centrul de telecomunicații speciale);

#Cahul, str. M.Eminescu 43 (0299) 31111, (Camera de Comerț și Industrie).

Mai multe detalii vedeți AICI.

#4.Agenția Servicii Publice sub forma buletinului electronic

Buletinul de identitate electronic al cetaţeanului Republicii Moldova se eliberează la solicitarea cetăţeanului Republicii Moldova cu domiciliul sau reședinţa în Republica Moldova şi care are capacitatea deplină de exerciţiu, pentru întrebuințare pe teritoriul ţării şi peste hotarele ei în conformitate cu acordurile internaționale.

Buletinul de identitate electronic conţine mijloacele semnaturii electronice si certificatele cheilor publice, care se introduc in mediul de stocare a datelor:

#Certificatul cheii publice pentru autentificare şi identificare

#Certificatul cheii publice pentru semnătura avansată calificată.

Buletinul de identitate electronic se eliberează pe termen de 10 ani.

Cum obțineți buletinul electronic

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova și pentru eliberarea certificatelor cheilor publice se depune personal de către solicitant la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale.

Mai multe detalii vedeți AICI.

#5.Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe 

Centrul de Certificare are statut de „prestator de servicii în domeniul semnăturii electronice avansate calificate”.

Ce servicii poți accesa

Având în posesie semnătură electronică avansată calificată, cetățenii vor putea utiliza toate serviciile publice electronice, disponibile în Republica Moldova, şi anume:
#utilizarea serviciilor fiscale electronice (e-Factura”, „Declarație electronică”, „Comanda on-line a formularelor tipizate”, „Registrul general electronic al facturilor fiscale”, „e-Cerere”, „CISI etc.);

#Ghișeu unic de raportare electronică (sistemul „raportare.gov.md”);

#Solicitarea licențelor de activitate economică (sistemul de „e-Licențiere”); 

#Procesarea electronică a tranzacțiilor de export;

#Solicitarea apostilei („e-Apostila”) şi multe altele.

Cum poți obține semnătura electronică

Pasul 1#Accesează această pagină și creează un cont nou pentru conducător și contabil-șef sau a unei persoane împuternicite prin procură notarială;
Pasul 2# Transmite setul de documente scanate la adresa [email protected], indicând numele de utilizator cu care ați făcut înregistrarea;
Setul de documente trebuie să conțină următoarele acte:
-copia buletinului de identitate a persoanelor responsabile;
-ordinul de desemnare a persoanelor responsabile de prezentarea documentelor fiscale electronice prin intermediul serviciilor fiscale electronice, semnat de către conducătorul entității raportoare;
-copia procurii autentificate notarial (după caz).
Pasul 3#Accesați pagina și introduceți datele contului (username/ parola, Pasul 1).
Pasul 4#Accesați butonul „Comenzi”, selectați „Eliberarea semnăturilor electronice” și completați formularul afișat pentru înregistrarea comenzii.

În cazul în care conducătorul și contabilul-șef sunt persoane diferite, Pasul 1, Pasul 3 și Pasul 4 este necesar de a fi parcurs pentru fiecare persoană în parte.

Iată unde se eliberează aceste semnături:

#mun.. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 6, etajul 3, bir. 303;
#mun. Bălți, str. Stefan cel Mare și Sfînt nr. 128, et. 1, of. 103;
#mun. Comrat, str. Comsomolului nr. 20, of. 3.

Livrarea „semnăturii electronice Fiscservinform” este gratuită pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Tarife

hjjjjjj

Mai multe detalii despre semnătura electronică eliberată de Centrul de Certificare puteți vedea aici.

Este important să alegeți acea semnătură electronică care să fie compatibilă cu activitatea zilnică a dumneavoastră.

Recent, un grup de locuitori ai Chișinăului au expediat o petiție cu semnături electronice primarului interimar Ruslan Codreanu cu privire la instalarea dispozitivelor GPS în transportul public.