Un nou tip de impozit a fost adăugat la lista plăților publice ce pot fi achitate prin MPay. Iimpozitul funciar, o plată obligatorie la bugetul local, care se achită pentru exercitarea de către persoanele fizice și juridice a drepturilor de posesie, folosință și dispoziție asupra terenurilor.

Pentru a achita impozitul funciar trebuie să urmați câțiva pași simpli: accesați pagina serviciului AICI, introduceți tipul de impozit și alte date solicitate în formular, finalizați comanda și efectuați plata.

MPay_impozit funciar

Pe pagina portalului Guvernamental de Plăți Electronice – mpay.gov.md, impozitul funciar este grupat în cinci categorii, cărora le este atribuit câte o clasificație economică și anume:

# Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) (ECO 113110);
# Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermier) (ECO 113120) ;
# Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă (ECO 113130);
# Impozitul funciar încasat de la persoane fizice (ECO 113140);
# Impozitul funciar pe pășuni și fânețe (ECO 113150);