Guvernul a acceptat propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de lansare, în raionul Strășeni, a proiectului-pilot de organizare a alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățămînt general, prin achiziția de servicii sociale de alimentație.

Astfel, hrana copiilor va fi asigurată de un operator economic, nu de instituție cum se face în prezent.

Proiectul de hotărâre prevede propunere de pilotare a unui nou model de organizare a alimentaţiei copiilor şi elevilor în instituţiile de învăţământ general bazat pe externaiizarea serviciilor sociale de alimentaţie. Acesta presupune transmiterea blocurilor alimentare, a cantinelor şi depozitelor pentru păstrarea produselor alimentare, în gestiunea operatorului economic, de la care se achizionează serviciul.

Conform ministerului, implementarea acestui model va optimiza cheltuielile de întreţinere prin comasarea blocurilor alimentare şi cantinelor instituţiilor de învăţământ la nivelul localităţii.

Totodată, operatorul economic va fi responsabil pentru reparaţia/renovarea curentă şi dotarea cu utilajul şi inventarul necesar a spaţiilor destinate păstrării produselor alimentare şi pregătirii bucatelor.

Conform Hotărârii Guvernului, reparaţiile capitale ale sistemelor vitale ale blocurilor alimentare, cantinelor şi depozitelor pentru păstrarea produselor alimentare, precum apeduct, conectare la reţeaua de gaze naturale, acoperiş, canalizare, se pune în sarcina administraţiei publice locale.

Proiectul-pilot va cuprinde toate instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățămînt primar, gimnazial și liceal din raionul Strășeni.

Perioada de pilotare a proiectului în instituțiile de învățămînt general va începe cu 1 aprilie 2018.