Opt instituții publice din Republica Moldova au obținut distincții din partea PNUD, pentru determinarea și eforturile lor de a promova egalitatea de gen. Această inițiativă-pilot vine să susțină implementarea eficientă a Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021, elaborate cu sprijinul sistemului de dezvoltare al ONU.

Instituțiile publice care au obținut distincția sunt: autoritățile publice locale din Ocolina (raionul Soroca), Glodeni, Șerpeni (raionul Anenii Noi), Sireți (raionul Strășeni), Cîrnățeni (raionul Căușeni), Valea Perjei (raionul Taraclia), precum și Ministerul Apărării și Inspectoratul General al Poliției.

Instituțiile participante în programul pilot au fost instruite de PNUD timp de șase luni cu privire la integrarea aspectelor de gen în elaborarea politicilor și în furnizarea serviciilor, în sistemul de gestionare a resurselor umane, în comunicare și în activitățile curente. Ele au fost încurajate să promoveze cultura egalității de gen și să îmbunătățească echilibrul dintre lucru și viața privată, în special pentru părinții care lucrează.

Ulterior, cele opt instituții publice pilot s-au autoevaluat a înțelege la ce nivel se află față de reperele sugerate. În baza evaluării, acestea au elaborat și au implementat planuri de îmbunătățire, care au contribuit la atingerea standardelor în egalitatea de gen. Performanța lor a fost evaluată prin corespunderea cu 23 de indicatori pe următoarele dimensiuni: Management sensibil la dimensiunea de gen; Capacități de realizare a obiectivelor egalității de gen; Mediu favorabil la locul de muncă; Sensibilitatea legilor, politicilor, planurilor și programelor la dimensiunea de gen; Parteneriate și angajamente de realizare a obiectivelor egalității de gen; și Rezultatele și impactul lucrului lor în sensul egalității de gen.