Este cunoscut faptul că implicarea părinţilor și comunităţilor în viaţa școlii are multiple efecte pozitive, începând cu îmbunătăţirea semnificativă a rezultatelor învăţării și terminând cu creșterea gradului de activism social atât al elevilor și absolvenţilor de școli, cât și al cadrelor didactice și al părinţilor.

Anume parteneriatele școală-părinţi-comunitate asigură armonizarea ofertei educaţionale cu necesităţile beneficiarilor direcţi și indirecţi ai educaţiei, extinde învăţarea pe parcursul întregii vieţi, formează și dezvoltă competenţele sociale și civice, de conștiinţă și expresie culturală.

Institutul de Politici Publice implementează un proiect ce are drept scop creșterea rolului părinților, reprezentanților comunităților locale și ai organizațiilor societății civile în viața școlilor.

Obiectivele proiectului:

1. Dezvoltarea capacităților organizațiilor societăţii civile în creşterea culturii participării părinţilor în viaţa şcolii.

2. Diminuarea corupţiei în educaţie, afirmarea meritocraţiei, eticii pedagogice şi integrităţii academice.

3. Mobilizarea opiniei publice în favoarea descentralizării educaţiei, participării efective a părinţilor, comunităţilor şi organizaţiilor societăţii civile în viaţa şcolii.

4. Responsabilizarea publică a şcolilor prin elaborarea şi postarea în Internet a clasamentelor interactive ale instituţiilor de învăţământ general.

Pentru a afla mai multe despre activitățile proiectului click AICI.

Proiectul este implementat cu sprijinul financiar al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă în cadrul Proiectului Educațional al Fundaţiei Soros-Moldova.