Începând cu 9 decembrie, persoanele fizice și juridice, care vor efectua reconstrucții neautorizate în blocurile de locuit, vor fi amendate. Modificările la Codul Contravențional, care prevăd sancțiuni pentru astfel de acțiuni, au fost publicate în Monitorul Oficial, scrie Bizlaw.md. 

Potrivit acestora, vor fi amendate persoanele și companiile care vor încălca legislația la recontrucția încăperilor, prin:

  • intervenţii neautorizate care afectează structura de rezistenţă a bloculor locative;
  • extinderea neautorizată a încăperilor din contul balcoanelor şi al logiilor în blocurile locative, precum şi extinderea balcoanelor şi logiilor existente;
  • extinderea şi reamplasarea neautorizată a bucătăriilor şi blocurilor sanitare din contul încăperilor locuibile în blocurile locative;
  • reamplasarea neautorizată a reţelelor de apă şi canalizare;
  • intervenţii neautorizate la canalele de ventilare;
  • spargerea golurilor noi şi lărgirea golurilor existente în pereţii structurali ai blocurilor locative;
  • comasarea apartamentelor pe verticală cu spargerea sau demontarea planşeelor;
  • modificarea sistemelor de încălzire prin instalarea agregatelor la balcoane şi logii în blocurile locative, cu excepţia sistemelor de încălzire autonomă instalate conform proiectului şi normativelor în vigoare;
  • construcţia anexelor, balcoanelor, copertinelor, bovindourilor, transformarea în bovindouri a logiilor şi balcoanelor existente etc., cu excepţia acoperişurilor, care afectează aspectul arhitectural al blocurilor locative;
  • efectuarea lucrărilor de termoizolare şi tratare coloristică a faţadei în lipsa autorizaţiei de construire, eliberată de autoritatea publică locală.

În cazul persoanelor fizice care vor admite aceste încălcări se vor aplica amenzi de la 3.000 la 4.500 de lei, iar în cazul persoanelor juridice de la 4.500 de lei la 9.000 de lei.