Universitatea Tehnică din Moldova invită studenții anului III și doctoranzii să se înregistreze, în anul 2019, în cadrul Proiectului Water Harmony-II, la studii gratuite în Universitatea de Științe Umane din Norvegia.

Cerințe față de candidați:

#Cunoașterea fluentă  a limbii engleze (prezentarea Certificatului internațional de cunoaștere a limbii engleze (IELTS, TOEFL) sau susținerea testului de cunoștințe privind programul de limba engleză IELTS în cadrul Departamentul ACAG și PM, Facultatea Urbanism și Arhitectură);

#Nota medie de studii – peste 8.5;

#Curriculum-ul de specialitate al candidatului va include următoarele discipline obligatorii: Tratarea apei; Epurarea apelor uzate; Managementul apei.

Susținerea testului de limbă engleză va avea loc pe data de 16.12.2018 – 20.12.2018, Departamentl ACAG și PM, aud. 9-121, Programul Alimentări cu apă, canalizare.

Componența dosarului:

#Cerere tip adresată decanului Facultății (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul Facultății;

#Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității;

#Certificat academic, eliberat de administrația facultății, în limba română;

#Curriculum Vitae redactat în limba română sau în limba engleză (formular Europass + fotografie) – original și copie xerox.

#Certificat de competență lingvistică (dacă există) – original și copie xerox.

Înscrierea doritorilor pentru susținerea testului va avea loc în perioada 08.11.2018 până la data de 30.11.2018 la departamentul ACAGsiPM, birou 9-121, dl Ion IONEȚ.

Mai multe detalii despre proiect găsiți AICI!