Executivul a aprobat și va prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 17 octombrie 2018, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor, încheiat la Ankara la 1 noiembrie 2012.

Posibilitatea efectuării călătoriilor reciproce în baza actelor interne nu acordă dreptul la muncă. Persoanele care doresc să intre pe teritoriul unei părţi contractante cu scopul de a munci, precum şi cei care doresc să stea pentru o perioadă mai mare de 90 zile vor trebui să obţină o viză înainte de călătorie.

Protocolul urmează să fie aprobat de Parlamentul și va intra în vigoare în a treizecea zi de la recepţionarea ultimei notificări prin care părţile contractante se vor notifica reciproc, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor interne legale necesare pentru intrarea  în vigoare.