În cadrul ședinței Guvernului din 8 noiembrie au fost aprobate două hotărâri care prevăd inițierea negocierilor cu Guvernul Republicii Belarus și semnarea unui Acord cu Guvernul Italiei cu referire la recunoașterea reciprocă a actelor de studii obținute în Republica Moldova.

Astfel, Guvernul a aprobat inițierea  negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus cu privire la recunoașterea reciprocă a actelor de studii și certificatelor de perfecționare pentru programele de formare pentru adulți.

Totodată, a fost aprobată semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea actelor de studii.

Acordul va fi semnat în scopul facilitării recunoaşterii reciproce a actelor de studii, şi având în vedere faptul că Republica Italiană este una dintre principalele ţări de destinaţie a migranţilor moldoveni, în anul 2012 a fost propus autorităţilor italiene spre examinare proiectul Acordului interguvemamental privind recunoaşterea diplomelor, titlurilor academice, calificărilor şi competenţelor.

Scopul final al încheierii Acordului este facilitarea recunoaşterii actelor de studii, eliberate de instituţiile de învăţământ superior ale Părţilor. La ora actuală, între statele Părţilor nu există un cadru legal bilateral de recunoaştere a actelor de studii. Totodată, menţionăm că fluxurile de mobilităţi academice şi profesionale dintre Părţi sunt intense, fapt ce a determinat necesitatea conlucrării în vederea elaborării unui acord bilateral în domeniul recunoaşterii actelor de studii.