Pe 5 noiembrie IDEP Moldova organizează conferința „Spații publice neutilizate – platformă cooperare pentru ferme solare”. Evenimentul urmează să întrunească businessmeni, savanți, tehnicieni, specialiști din domeniul bancar, asigurători, reprezentanți ai autorităților publice locale, persoane interesate de producerea și consumul energiei verzi, atât din țara noastră, cât și din România.

La eveniment vor fi prezenți întreprinzători și persoane fizice care deja s-au lansat în afaceri legate de producerea energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice, proprietari ai fermelor solare și simpli utilizatori care și-au scăzut considerabil conturile la consumul de energie electrică vor împărtăși propria experiență. Ei vor relata despre realizările lor dar și despre obstacolele pe care le-au depășit sau urmează să le depășească.

În cadrul evenimentului vor participa peste 100 de specialiști din Republica Moldova și România, care urmează să discute despre dezvoltarea diverselor tehnologii inovaționale privind eficiența energetică, despre provocările regionale în comercializarea de echipamente eco și baterii solare, provocările integrării surselor regenerabile de energie în sistemul electroenergetic național, barierele de cooperare și metodele de depășire la diverse etape, dar și despre perspectivele de dezvoltare pentru domeniul eficienței energetice la noi în țară și în regiune. În discuție vor fi puse și întrebări legate de racordarea cadrului legal, posibilității de monetizare a eforturilor de energie eco, aspecte juridice legate de utilizarea spațiilor publice de către persoanele private în scopul producerii energiei verde.

Peste 25 de speakeri vor împărtăși propria experiență, vor expertiza bunele practici și vor oferi propuneri concrete pentru doritorii de a se lansa în afaceri legate de sistemele fotovoltaice.

Către anul 2020 Guvernul Republicii Moldova are ca scop reducerea dependenţei de importurile resurselor energetice şi consolidarea securităţii energetice. În acest scop un rol aparte revine optimizării mixului energetic şi crearea noilor capacităţi de generare a energiei şi valorificare a surselor de energie regenerabile.

Evenimentul se va desfășura pe data de 5 noiembrie, la Business Center FORUM, la ora 9:00.