Universitatea Libera Internațională din Moldova și Cambridge Assessment English devin parteneri pentru a deschide un Centru de pregătire pentru spectrul larg de examene Cambridge. În acest sens, un acord de colaborare este semnat cu Alianța Franceză din Moldova, în cadrul căreia funcționează cel mai mare centru autorizat de examinare Cambridge din Moldova.

Examenele Cambridge Assessment English sunt recunoscute internațional, de un număr impunător de peste 12 000 de universități, colegii și angajatori din sectorul public și privat din toate țările anglofone, se arată pe site-ul universității.

Certificatul internațional Cambridge demonstrează nivelul de limbă engleză conform standardelor Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și este valabil pe tot parcursul vieții.

Recunoașterea mondială a certificării Cambridge este deosebit de utilă pentru cei care intenționează să lucreze într-o organizație multinațională sau să participe la programe de mobilitate academică, didactică, socioprofesională naționale și internaționale sau să dezvolte parteneriate individuale, sociale, interinstituționale cu țările vorbitoare de limbă engleză.

Cursurile de limba engleză sunt concepute să încurajeze procesul de învățare și să dezvolte abilitățile de comunicare în limba engleză, oferind sprijin în pregătirea temeinică pentru un examen Cambridge în cadrul ULIM.  Certificatul Cambridge este recunoscut și acceptat ca echivalent al testului de admitere sau al altor examene similare. Obținerea acestui certificat poate fi utilă și pentru toți cei care doresc să folosească limba engleză în mod curent.