În cadrul ședinței Guvernului din 17 octombrie au fost aprobată înființarea a patru ambasade noi. Misiunile diplomatice vor fi înființate în Ghаna, Argentina, Irlanda și India.

Guvernul va aproba structura şi statul de personal ale misiunii diplomatice menţionate şi va stabili indemnizaţiile în valută străină pentru personalul acesteia.

Instituirea ambasadelor va asigura o prezență diplomatică mai extinsă a ţării noastre în regiunile Asiei de Sud şi Sud-Est, pe continentul african și cel al Americii de Sud. În același timp, vor fi amplificate relațiile internaționale bilaterale și economice, dar și cooperarea pe probleme de interes în cadrul organizațiilor internaționale din care fac parte India, Argentina, Ghana, Irlanda și Republica Moldova.

Deschiderea ambasadei Republicii Moldova în Irlanda este motivată atât de prezenţa a unui număr mare de cetățeni moldoveni în această ţară, cât şi de existenţa unui potenţial vast de cooperare bilaterală în domeniile politic, economic și turistic. De asemenea, prezența unei misiuni diplomatice în Irlanda va permite consolidarea suportului politic și extinderea asistenţei tehnice pentru Republica Moldova în domeniul integrării europene.

Ambasada din Ghana va fi constituită la Accra și va oferi posibilități de conlucrare cu această țară. Bugetul anual necesar pentru această ambasadă este de 9 milioane 400 mii de lei. Mijloacele financiare vor fi prevăzute din bugetul statului.

Ambasada din Argentina va fi deschisă în orașul Buenos Aires, bugetul anual pentru întreținere este la fel de 9 milioane 400 mii de lei.

Ambasada din Irlanda va fi deschisă la Dublin. Costurile necesare pentru întreținere sunt de 8 milioane 700 de mii de lei.

Ambasada din India va avea cheltuieli 9 milioane 100 mii de lei și va avea sediul la New Delhi.

În prezent, Republica Moldova are 42 de misiuni diplomatice şi consulare peste hotare.