Comunitatea Watch Dog a lansat o petiție colectivă adresată Partidului Democrat și instituțiilor de primă importanță în stat, în care solicită alocarea din bugetul de stat a sumei de patru sute de milioane de lei pentru reparația infrastructurii rutiere și pietonale din Municipiul Chișinău. 

„Prin prezenta petiție, noi, subsemnații, solicităm includerea în prevederile Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 alocarea a 400.000.000,00 (patru sute milioane) lei din contul veniturilor Bugetului de Stat și a Fondului Rutier pentru finanțarea lucrărilor de proiectare și reparație a infrastructurii rutiere și pietonale din Municipiul Chișinău. Considerăm posibilă realizarea acestui obiectiv prin includerea respectivului capitol de cheltuieli în Programul „Drumuri Bune 2 pentru Moldova”, care este preconizat să dispună de un volum total de circa 2 miliarde lei.

Ținem să menționăm că Municipiului Chișinău nu a fost inclus în Programul „Drumuri Bune 1 pentru Moldova” și nu a beneficiat de nici o finanțare. Volumul total al fondurilor publice alocate pentru anul 2018 în cadrul acestui program este de aproape 1600 milioane lei dintre care 500 milioane din Fondul Rutier și restul din contul Bugetului de Stat.

Municipiul Chișinău concentrează peste 75% din activitatea economică a Republicii Moldova, iar infrastructura funcțională în municipiu este vitală pentru creșterea economică la nivelul întregii țări. Considerăm absolut firesc ca o parte din veniturile bugetare asigurate de către locuitorii și agenții economici din Chișinău să fie reinvestite și în locul de unde provin, nu doar în afara acestuia.

Necesitatea acestor alocări este dictată și de starea extrem de proastă în care au ajuns străzile, trotuarele și drumurile municipale. În mod evident, situația se datorează și lipsei unei politici eficiente la nivel local, dar lipsa unei finanțări adecvate necesităților a contribuit determinant. Capitala țării noastre a ajuns să aibă drumuri mai proaste decât multe orașe mici sau chiar sate.

Prin prezenta, ne adresăm autorităților municipale și locale din Municipiul Chișinău să susțină prezentul demers, să distribuie fondurile alocate în cadrul programului „Drumuri Bune 2 pentru Moldova” în următoarele proporții:

#1. 220 milioane lei pentru proiectarea și efectuarea lucrărilor de reparație capitală și periodică a infrastructurii rutiere din orașul Chișinău;

#2. 80 milioane lei pentru proiectarea și efectuarea lucrărilor de reparație capitală și periodică a infrastructurii rutiere și pietonale (drumuri și trotuare) din suburbiile mun. Chișinău;

#3. 50 milioane lei pentru proiectarea și efectuarea lucrărilor de reparație capitală și periodică a infrastrcturii pietonale și pentru biciclete din orașul Chișinău;

#4. 30 milioane lei pentru lucrări de modernizare a infrastructurii străzilor din orașul Chișinău (canalizare pluvială, parcări și iluminare publică);

#5. 20 milioane lei pentru proiectarea și  efectuarea lucrărilor din amenajare a stațiilor de transport public și de sporire a siguranței rutiere.”

Toți susținătorii acestui proiect sunt îndemnați să semneze petiție urmând acest link.