Dreptul la indemnizația lunară pentru creșterea copilului va putea fi realizat opțional: fie până la data împlinirii de către copil a vârstei de 3 ani, în cuantum de 30% din baza de calcul stabilită pentru fiecare an, fie până la data împlinirii vârstei de 2 ani, în cuantum de 60% pentru primul an și 30% pentru anul al doilea.

Un proiect de lege în acest sens este supus dezbaterilor publice pe particip.gov.md. Documentul vine cu modificări la Legea privind indemnizațiile privind incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, transmite IPN.

În cazul în care mama sau tatăl copilului, beneficiari de indemnizație, se angajează ori își reia activitatea de muncă înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, plata indemnizației lunare nu se suspendă, beneficiarul primind în același timp și indemnizația, și salariul.

Un aspect nou al proiectului constă în faptul că decizia de prelungire a perioadei de aflare în incapacitate temporară de muncă, începând cu a 120-a zi, și a cazului de prelungire a concediului medical peste 180 de zile va fi luată de către medicul de familie, fără necesitatea avizului Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

Indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau maladie oncologică se propun a fi stabilite indiferent de durata stagiului de cotizare.