Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Alina Russu și șefa adjunct al Direcției management alegeri din cadrul CEC, Dana Munteanu, au participat la seminarul „Legislația electorală din Republica Moldova, regulamentele și practicile partidelor politice din perspectiva incluziunii: constatări și provocări”, organizat de Fundația Est-Europeană.

La seminar au fost prezentate și discutate constatările și recomandările a două rapoarte de analiză din perspectiva incluziunii.

Alina Russu a vorbit despre măsurile întreprinse de CEC la nivel de reglementare, asigurare logistică, campanie de informare și proceduri electorale în vederea asigurării unui proces electoral incluziv.

Comisia reiterează angajamentul său pentru îmbunătățirea accesibilității alegerilor și asigurarea reprezentativității tuturor categoriilor de alegători, precum și promovării participării acestora la toate etapele procesului electoral. De asemenea, Planul strategic al CEC (2016-2019) include angajamentul cu privire la respectarea dimensiunii de gen, minorităților etnice, persoanelor cu dizabilități în toate aspectele procesului electoral, în special în ceea ce priveşte dezvoltarea unor politici şi proceduri în acest sens.