O avocată a fost amendată de Comisia pentru etică și disciplină a Uniunii Avocaților pentru că și-a stabilit un onorariu de succes în valoare de 20 de mii de euro într-un dosar penal. Potrivit deciziei Comisiei, avocata Lilia Pascal a semnat cu un client un contract de asistență juridică. Obiectul contractului constituie serviciile de asistenţă juridică şi reprezentarea în cadrul urmării penale, instanțele judiciare de toate nivelele, inclusiv Curtea de Apel Chişinău şi Curtea Supremă de Justiţie.

Fostul client susține că „avocatul s-a obligat să presteze serviciile ce constituie obiectul contractului în conformitate cu tehnicile şi practicile acceptate şi racordate la standartele profesionale referitor la conţinut şi calitate, să se abţină de la săvârşirea acţiunilor care ar putea prejudicia reputaţia clientului sau care ar putea cauza prejudiciu materiale clientului precum şi a garantat clientului un standard înalt de calitate a serviciilor prestate, care va corespunde celor mai bune practici în acest domeniu”, scrie bizlaw.md.

La rândul său, clientul s-a obligat să achite onorariul avocatului în mărime de 1.500 de euro.

Ulterior, cele două părți au semnat un acord la contractul de asistenţă juridică, potrivit căruia avocatul va depune întreaga diligenţă şi profesionalism pentru a demonstra şi reîncadra acţiunile clientului în prevederile unei norme legale, care va presupune o pedeapsă penală neprivativă de libertate.

Totodată, de către avocat s-a stabilit onorariu de succes în mărime de 20.000 euro, care se vor achita până la examinarea cauzei penale. În cazul în care avocatul nu ajunge la rezultatul propus, onorariu de succes se restituie integral clientului.

Prima instanță l-a condamnat pe bărbat la 5 ani și 6 luni de închisoare. Avocata nu a depus apel, iar clientul său a decis să semneze un nou contract cu un alt apărător. Prin decizia Curţii de Apel Chişinău cererea a fost admisă, casată sentinţa parţial, fiind redusă pedeapsa la 4 ani şi opt luni de închisoare.

La rândul său, Lilia Pascal afirmă că a încasat de la fostul său client 1.500 de euro în calitate de onorariu și 12 mii de euro onorariu de succes. Ea susține că prin faptul că ultima tranșă a onorariului a fost achitată după pronunțarea primei instanțe demonstrează faptul că clientul a fost mulțumit de serviciile prestate. Astfel, petiționarul dorește să se îmbogățească fără justă valoare pe seama avocatului.

După examinarea cazului Comisia de etică a constta că au fost admise mai multe încălcări. Mai exact, petiționarii nu au beneficiat de exercitarea obligațiunilor cu bună-credință, în acord cu legea, contractul și cu bunele moravuri din partea avocatului Lilia Pascal. De asemenea, avocata nu a respectat interdicția imperativă a legii și a încasat onorariu de succes în cauza penală și nu a manifestat o conduită profesională, onestă și corectă.

În rezultat avocatei Lilia Pascal i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară sub formă de amendă în mărime de 3.000 de lei, cu suspendarea activității până la achitarea acesteia.