Continuăm seria articolelor despre situația socială a tinerilor din Moldova. De această dată vorbim despre nivelul de educație al acestui grup. Mai jos, prezentăm datele oficiale publicate de Biroul Național de Statistică (BNS).

Numărul elevilor și studenților este în descreștere continuă

Populația de vârstă școlară (14-23 ani) s-a redus în perioada anilor 2013-2017. În prezent, numărul școliților constituie 477,3 mii de persoane, înregistrând o reducere cu 7,5% față de anul 2013.

În anul de studii 2017/18 numărul de elevi și studenți în vârstă de 14-23 ani ce revin la 10 mii locuitori a constituit 526 persoane comparativ cu 654 în anul de studii 2013/14.

La 10 mii locuitori, revin 269 elevi din învățământul primar și secundar general, 128 elevi din învățământul profesional tehnic și 129 studenți din învățământul superior.

new-piktochart_31834999

În anul 2017, în țară au fost înregistrați 74,3 mii absolvenți, sau cu 23,6% mai puțin decât în anul 2013. Circa 40% elevi au absolvit învățământul gimnazial, 26,8% au constituit absolvenții instituțiilor de învățământ superior, 18,8% au fost absolvenți ai învățământului profesional tehnic și 4,2% – absolvenții liceelor.

În medie la 10 mii locuitori revin 84 absolvenți ai învățământului gimnazial, 56 – ai învățământului superior, 39 – profesional tehnic și 30 absolvenți ai liceelor.

Numărul studenților este în descreștere, doar fiecare al cincilea urmează ciclul II de master

La începutul anului de studii 2017/18, învățământul superior cuprindea 65,5 mii studenți, trei pătrimi dintre aceștia fiind în ciclul de licență. În ultimii cinci ani numărul de studenți în învățământul superior înregistrează o tendință descendentă la toate tipurile de programe de studii. În graficul de mai jos vedem că femeile urmează ciclul de licență mai mult decât bărbații, în schimb numărul bărbaților predomină față de femei la ciclul de master.

Corelat cu scăderea numărului de studenți, a scăzut și numărul de absolvenți de la un an la altul, în special la nivelul de licență, cu circa o pătrime față de anul 2013.

În învățământul superior, 42,7% sunt absolvenți din domeniul business, administrare și drept, urmat de ponderea de 16,4% a absolvenților domeniului educație și de 11,8% a absolvenților domeniului inginerie, tehnologii de prelucrare, arhitectură și construcții.

Femeile tinere au un grad de instruire mai mare decât bărbații tineri, iar tinerii din orașe au un nivel mai mai mare decât cei de la sate

În ultimii 10 ani gradul de instruire al tinerilor de 20 – 24 ani nu a suferit modificări esențiale. Femeile tinere au un grad de instruire mai mare decât bărbații (80,1% față de 76,5%), iar tinerii din orașe au un grad de instruire cu mult mai ridicat decât cei de la sate (90,0% față de 70,7%).

Fiecare al cincilea tânăr de 18-24 ani a părăsit timpuriu sistemul educațional, preponderent cei de la sate.

Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional în rândul tinerilor de la sate este de două ori și jumătate mai mare față de tinerii de la orașe (25,0% față de 10,3%).

La fel citiți si Femeile din sate au născut mai mult la o vârstă mai mică decât cele din orașe

Generaţia tinerilor este într-o continuă descreștere