Universitatea Tehnică a Moldovei a afișat rezultatele preliminare ale admiterii, sesiunea 2018-2019. În același timp, pentru ciclul I - licență, viitorii studenți mai pot depune actele până pe 23 iulie. Rezultatele finale pentru turul I vor fi afișate pe 24 iulie.

#Facultatea Electronică și Telecomunicații

Buget

Contract

Frecvență redusă

#Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

Buget

Contract

Frecvență redusă

#Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Buget

Contract

Frecvență redusă

#Facultatea Tehnologia Alimentelor

Buget

Contract

Frecvență redusă

#Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

Buget

Contract

Frecvență redusă

#Facultatea Urbanism şi Arhitectură

Buget

Contract

Fracvență redusă

#Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru

Buget

Contract

Frecvență redusă

#Facultatea Inginerie Economică şi Business

Buget

Contract

Frecvență redusă

#Facultatea Textile și Poligrafie

Buget

Constract

Frecvență redusă