Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a crescut numărul persoanelor care depun petiții în adresa instituției. Cele mai multe plângeri (93) se refereau la problemele legate de furnizarea serviciilor de comunicații electronice, o bună parte (50 petiții) – de oferirea accesului pe proprietăți și o parte mai mică (13 petiții) - de furnizarea serviciilor poștale.

Cele mai multe cazuri se refereau la clauzele ce se conțin în contractele privind accesul pe proprietăți (50 petiții), de acțiunile abuzive de încălcare a legislației în domeniul comunicațiilor electronice (39 petiții), de calitatea joasă a serviciilor de comunicații electronice (25 petiții), de datele înscrise în facturile pentru consumul serviciilor de comunicații electronice (20 petiții).

Cele mai multe petiții au vizat activitatea SA „Moldtelecom” (59 petiţii), ÎS „Poșta Moldovei” (11 petiţii), SA „Orange Moldova” și SA „Moldcell” (câte 6 petiţii fiecare).

În raport se mai arată că toate petițiile întemeiate au fost rezolvate în favoarea consumatorilor, în celelalte cazuri specialiștii ANRCETI le-au propus petiționarilor soluţii de alternativă pentru problemele semnalate, soluții care i-au ajutat să rezolve aceste probleme.

În prima jumătate a anului curent, numărul petițiilor examinate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a crescut, față de aceiași perioadă a anului 2017, cu 26,8% și a însumat 156, iar numărul solicitărilor de consultații de ordin tehnic, juridic și economic în domeniile din competența ANRCETI a sporit cu 34% și a totalizat 225, arată raportul privind adresările şi petiţiile parvenite la ANRCETI în primul semestru al anului 2018. Per total, în perioada respectivă, au fost examinate 1137 de documente și adresări parvenite la ANRCETI.