Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) va elibera licențe de activitate companiilor de telefonie din regiunea transnistreană.

Potrivit unor proiecte de acte normative, prezentate pentru consultări publice, se propune ca „pentru înlăturarea barierelor care împiedică soluţionarea problemelor în domeniul comunicaţiilor electronice şi în scopul restabilirii serviciilor de telefonie între ambele maluri ale Nistrului, la cererea furnizorului de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice mobile, care la data de 25 noiembrie 2017 aveau construite reţele şi furnizează servicii publice de comunicaţii electronice pe teritoriul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special Transnistria, ANRCETI va elibera, prin incredinţare directă, licenţă pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio, cu limitarea teritorială şi statut secundar, pentru reţeaua CDMA850”, scrie bizlaw.md.

Licența va fi valabilă până la 1 iunie 2021, fără introducerea principiului de neutralitate tehnologică şi fără achitarea taxei de licenţă.

Autoritățile mai propun ca după expirarea termenului de valabilitate al Licenţei CDMA850, la cererea furnizorului de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice mobile, termenul de valabilitate al acesteia poate fi prelungit pe cinci ani fără achitarea taxei de licenţă, cu condiţia excluderii treptate a tehnologiei CDMA din banda de frecvenţe 850 MHz şi armonizării utilizării benzii de frecvenţe 790-862 MHz în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei Europene 2010/267/UE din 6 mai 2010.

Totodată, alte taxe și plăți pentru utilizarea resurselor limitate şi serviciile aferente managementului tehnic al spectrului de frecvenţe radio, percepute de pe agenții economici din regiunea transnistreană, furnizori de rețele și/sau servicii de comunicații electronice autorizați, vor fi achitate în proporție de 1/8 din valoarea stabilită, pentru perioada rămasă până la expirarea perioadei de valabilitate a licențelor respective deținute de furnizorii din dreapta Nistrului.

Interdnestrcom este singura companie care oferă servicii de telefonie mobilă în regiunea din stânga Nistrului. Aceasta este parte componentă a holdingului Sheriff.