Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a modificat forma și conținutul cererilor de asigurare a automobilului. De asemenea, au fost făcute schimbări și în ceea ce privește contractele și polițele la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.

Modificările operate acordă posibilitatea asiguratului/participantului profesionist de a aplica semnătura electronică avansată calificată în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto în regim online, care produce efecte juridice şi este acceptată ca probă inclusiv în cadrul procedurilor judiciare, informează bizlaw.md

Totodată, pentru protejarea drepturilor consumatorului, în contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă) și în polița de CARTE VERDE se va indica cuantumul comisionului intermediarului (broker/agent de asigurare) în procente și respectiv în lei.

De asemenea, în contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se va indica clasa Bonus-Malus pentru asigurat și utilizator. Această modificare simplifică modul de calculare a primei pentru asigurători și permite asiguratului să cunoască ce clasă bonus sau malus a acumulat la momentul încheierii contractului.