Sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar urmează să fie modificat  Acesta va fi calculat anual, în baza salariului minim pe economie, care va fi stabilit, la fel, anual, în bugetul de stat. 

Guvernul informează că noul sistem de salarizare va reprezenta o grilă unică cu 15 grade și 130 de clase de salarizare. Totodată, salariul de bază va reprezenta principalul element al remunerației angajaților, iar majoritatea sporurilor vor fi încorporate în acesta.

Reprezentanții guvernului spun că trecerea la sistemul unitar de salarizare va reduce birocrația și ușura stabilirea salariului pentru angajat. Prin urmare, va fi asigurat un sistem de salarizare transparent, echitabil, simplu de calculat și de gestionat, care va remunera performanța angajaților. Actualul cadru legislativ în domeniul salarizării a devenit greoi și netransparent din cauza multiplelor adaosuri și suplimente salariale