Biroul Național de Statistică (BNS) a prezentat raportul pentru I trimestru al anului 2018 cu privire la veniturile cetățenilor. Potrivit BNS, venitul per persoană s-a majorat cu aproape 5% și a constituit 2.353 de lei.

Principala sursă de venit al cetățenilor este salariul (40,8%), după care urmează prestațiile sociale în proporție de 23,9%, iar pe locul 3 se află veniturile obținute din activitățile pe cont propriu, 13,2%.

Totodată,  7,9% constituie veniturile din activitatea individuală agricolă, iar 5,3% sunt cele din activitatea individuală non-agricolă.  Nu mai puțin importante sunt veniturile obținute din transferurile bănești din afara țării, contribuția acestora fiind de 17,5% din total venituri.

Figura 1. Structura veniturilor disponibile totale, în trimestrul I 2018

În funcție de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 897,5 lei smai mari comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural. Sursa principală de venit a populaţiei din mediul urban este activitatea salarială și prestațiile sociale.

Pentru gospodăriile din mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salarială și din activitatea individual agricolă.

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara țârii (23,0% față de 12,6%). La fel, pentru populaţia rurală este caracteristică o pondere mai mare şi a prestaţiilor sociale.