Perioada examenelor a început pentru absolvenții ciclului liceal și gimnazial. Candidații vor susține proba de profil din cadrul examenului de bacalaureat vineri, 15 iunie. Dintre cei peste 17000 de candidați 8549 vor susține matematica, 8182 – istoria românilor şi universală, 179 – pregătirea sportivă şi 424 – proba de profil Arte. 

Examenele de bacalaureat din acest an vor avea loc între 5 și 22 iunie 2018. Sesiunea va avea loc conform orarului ce urmează:

 5 iunie (marți) – Limba şi literatura română (alolingvi);
8 iunie (vineri) – Limba de instruire;
12 iunie (marți) – Limba străină;
15 iunie (vineri) – Matematica (real), Istoria românilor şi universală (umanist), Arte (arte), Sport (sport);
19 iunie (marți) – Examenul la solicitare (geografie, fizică, chimie, biologie, matematică, istoria românilor și universală, informatică);
22 iunie (marți) – L. ucraineană/ bulgară/găgăuză (real, umanist).

În conformitate cu pct. 113 al regulamentului menționat, Agenția va publica la data de 27 iunie, odată cu afișarea rezultatelor în centrele de bacalaureat, testele și baremele aplicate în examen. Prevederile din regulament au ca scop crearea condițiilor optime pentru candidați pentru  a-și putea concentra eforturile, după fiecare probă de examen, asupra probelor care urmează a fi susținute.

„Ne bucură mult faptul că primele trei probe ale examenului de bacalaureat s-au desfășurat fără tentative de a frauda examenul din partea candidaților, ceea ce demonstrează o atitudine responsabilă atât din partea candidaților, cât și din partea profesorilor implicați în organizare. În acest context, le mulțumim tuturor celor implicați și îi încurajăm să dea dovadă de responsabilitate și onestitate și la următoarele probe”, se stipulează într-un comunicat.