Elevii absolvenți ai ciclului liceal au susținut astăzi, 12 iunie,  proba la limba străină din cadrul examenului de bacalaureat. La centrele de bacalaureat s-au prezentat peste 16000 de candidați. Proba la limba străină a fost susținută de 10002 de candidați care au studiat limba engleză, 5917 – limba franceză, 186 – limba germană, 41 – limba italiană, 38 – limba spaniolă şi 38 – limba turcă. Conform informațiilor preliminare proba de examen s-a desfășurat fără incidente.

Amintim că 785 de candidați au obținut nota 10, din oficiu, pentru proba la limba străină din cadrul examenului de bacalaureat, în baza certificatelor care atestă promovarea examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor în limbi străine.  

Următoarea probă din sesiunea curentă se va desfășura vineri, 15 iunie. Candidații vor susține proba de profil din cadrul examenului de bacalaureat. Dintre cei peste 17000 de candidați 8549 vor susține matematica, 8182 – istoria românilor şi universală, 179 – pregătirea sportivă şi 424 – proba de profil Arte. 

„Ne bucură mult faptul că primele trei probe ale examenului de bacalaureat s-au desfășurat fără tentative de a frauda examenul din partea candidaților, ceea ce demonstrează o atitudine responsabilă atât din partea candidaților, cât și din partea profesorilor implicați în organizare. În acest context, le mulțumim tuturor celor implicați și îi încurajăm să dea dovadă de responsabilitate și onestitate și la următoarele probe”, se stipulează într-un comunicat.