Olga Comerzan pe blogul său, LegalHelp, a făcut o listă cu cinci sfaturi, pe care, dacă le urmezi, la sigur vei lua o notă pozitivă la examenul de bacalaureat la limba franceză.

Examenul de BAC la limba străină este unul obligatoriu şi deloc simplu. Este necesar să gândiţi în altă limbă şi să vă conformaţi regulilor de gramatică, de ortografie şi de sintaxă ale acesteia. Dar nici imposibil nu e, mai cu seamă dacă la toate cunoştinţele voastre aplicaţi şi următoarele reguli.

Limba Franceză este o limbă de creaţie, dar, totodată, ordonată şi exactă. Dacă învăţaţi să-i respectati regulile, veţi fi cu siguranţă apreciat pe măsură.

#1. O lucrare îngrijită

Persoana care va corecta lucrarea dvs va avea încă sute de lucrări de verificat, într-un timp limitat, deseori sub presiunea a mulţi factori. De aceea, încercaţi să aveţi o lucrare deosebită prin claritate, acurateţe şi prezentare.

Respectaţi spaţiile care vi se oferă pentru un anumit subiect sau întrebare. Dacă nu sunteţi sigur, încercaţi pe maculator şi apoi transcrieţi. Poate să vă ia din timp, dar şi să vă ofere acele 0,5 puncte, care atât de des nu sunt suficiente pentru o notă dorită.

Pentru itemii de comentarii, scrisori sau eseuri respectaţi paragrafele cu aliniate vizibile.

#2. Înţelegerea textului

Citiţi cu atenţie textul. Vedeţi toate întrebările, apoi recitiţi textul şi notaţi pe maculator ideile de răspuns la întrebări. Reveniţi apoi la fiecare întrebare şi găsiţi în text elementele exacte pentru răspunsul dvs.

Formulaţi un răspuns complet, structurat şi clar, integrând după caz citate din text.

Pentru a nu greşi la acest capitol, citiţi cu atenţie întrebările. Atrageţi atenţia la negaţii. Deseori, acestea vă pot duce în eroare şi din neatenţie să daţi un răspuns greşit chiar şi înţelegând textul foarte bine.

 

#3. Gramatica

De regulă, sunt texte mici sau câteva fraze care trebuie completate cu o formă gramaticală potrivită: articole, pronume, verbe, acordul substantivelor şi adjectivelor în gen şi număr, concordanţa timpurilor, utilizarea altor moduri precum Conditionnel, Subjonctif sau Gérondif.

Fiţi atenţi la cuvintele din paranteze sau punctele de completat. Nu sunt doar semne de punctuaţie, dar indică o sarcină de realizat: un cuvânt de modificat gramatical dacă e în paranteze, sau un cuvânt de adaugat dacă sunt puncte de completat.

Atrageţi atenţia la formele de feminin/masculin, singular/plural, la timpul verbelor din propoziţiile principale şi la sensul acestora.

#4. Exprimare scrisă

Deseori, este un subiect de redactare a diferitelor tipuri de scrisori. În acest caz, este extrem de important de respectat toate cerinţele tehnice de redactare.

#. Indicarea adreselor complete: destinatarul – în partea stângă de sus, autorul – în partea dreaptă de sus.
#. Indicarea locului şi datei scrierii scrisorii. Acestea se scriu în partea stângă sub adresa destinatarului, lăsând spaţiu suficient.
#. În cazul unei scrisori oficiale cu un subiect anume, acesta se indică în partea dreaptă sub adresa autorului, dar mai jos de dată şi locaţie.
#. După caz, scrisori oficiale sau familiale, este necesară o formulă de adresare respectivă. După adresarea de Monsieur, Madame, Mademoiselle se indică (în cazul unei persoane concrete) numele de familie şi în niciun caz prenumele.
#. Oricare ar fi tipul scrisorii, este binevenit ca prima frază să fie adresată destinatarului şi anume mulţumire, grijă, apreciere faţă de persoana sau activitatea sa. După aceasta, se face o trecere lentă la subiect.
#. Orice tip de scrisoare se încheie cu o formulă de politeţe, care este diferită, reieşind din tipul scrisorii. Aceasta trebuie să corespundă după tip cu formula de adresare de la începutul scrisorii.
#. La final, în partea stângă de jos se pune semnătura, care la fel poate fi diferită în scrisorile oficiale (nume prenume, funcţie) sau în cele familiale (numele sau gradul de rudenie).

#5. Redactarea eseului

În sarcina acestui item este indicat numărul de cuvinte şi vi se oferă un spaţiu limitat pentru redactare. Citiţi cu atenţie subiectul. Notaţi pe maculator ideile mesajului pe care doriţi să-l redaţi. Structuraţi astfel ideile dvs. încât să nu depăşiţi tehnic spaţiul oferit.

#. Respectaţi numărul de cuvinte. Se permite un decalaj de 10%.
#. Respectaţi cu stricteţe structura: Introducere, Cuprins, Încheiere.
#. Introducerea trebuie să înceapă cu o frază la subiect mai generală şi să facă o legătură lentă către cuprins.
#. Cuprinsul trebuie să cuprindă mesajului dvs despre subiectul indicat. Este bine să menţionaţi nu doar ideile pozitive, dar, pentru un eseu mai interesant, să indicaţi şi elementele negative sau problematice. Acesta este un truc bun pentru a face o trecere lentă la încheiere.
#. Încheierea poate fi o concluzie la cele scrise anterior sau prezenta careva soluţii la subiectul abordat, sau pune o întrebare care ar lăsa subiectul deschis pentru discuţii şi dezbateri.
#. Nu neglijaţi trecerile între compartimente.
#. Folosiţi cuvinte de legătură precum: premièrement, d’abord, dans le cas, de même, finalement…
#. Încercaţi să evitaţi frazele lungi.
#. Scrieţi cu stil şi simplitate.

Mai multe sfaturi găsiți pe LegalHelp.