Astăzi, 8 iunie, s-a desfășurat proba la limba de instruire din cadrul examenului de bacalaureat la care au participat peste 15000 de candidați. Proba la limba și literatura română a fost susținută de 12608 candidați, iar proba la limba și literatura rusă – de 2740 de candidați. Conform informațiilor preliminare, proba de examen s-a desfășurat fără incidente.

Următoarea probă din sesiunea curentă se va desfășura marți, 12 iunie. Candidații vor susține examen la limba străină. Dintre cei peste 16000 de candidați care vor susține această probă, 10002 au studiat limba engleză, 5917 – limba franceză, 186 – limba germană, 41 – limba italiană, 38 – limba spaniolă şi 38 – limba turcă.

În contextul apariției în mediul online a unor îndemnuri adresate candidaților la examenul de bacalaureat de a fi oferite informații din testele la care candidații au avut acces în sala de examen, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare face un apel către toți candidații să respecte prevederile pct. 115 din Regulamentul cu privire la examenul național de bacalaureat în care este stipulat: „Nu se permite realizarea copiilor, fotocopiilor sau preluarea sub orice formă a informației din testele personalizate”.

În conformitate cu pct. 113 al regulamentului menționat, Agenția va publica la data de 27 iunie, odată cu afișarea rezultatelor în centrele de bacalaureat, testele și baremele aplicate în examen. Prevederile din regulament au ca scop crearea condițiilor optime pentru candidați pentru  a-și putea concentra eforturile, după fiecare probă de examen, asupra probelor care urmează a fi susținute.

Pe #diez puteți afla ce subiecte au avut de rezolvat elevii la proba de astăzi la:

limba și literatura română, profil real;

# limba și literatura română, profil umanist;

# limba și literatura rusă, profil real.

Tot pe #diez, aflați și ce impresii au avut elevii în urma susținerii examenului.