Absolvenții ciclului liceal au susținut astăzi bacalaureatul la limba de instruire. Proba a fost susținută de 15 348 de candidați, dintre care 12 608 au rezolvat testul de examen la limba și literatura română, iar 2740 – la limba și literatura rusă. Iată subiectele testului la limba română, profil umanist.

Subiectul I

Poezia „Rondelul zburătorului”, de Iulian Filip

În zbor frumos ne ține întrebarea 
și-i mult până ajungem la răspuns,
dar am trecut un munte mai ascuns
și azi mai pe sub valuri trecem marea.

Și poate nici odată nu-i de ajuns
răspunsul, și-n aceasta ni-i salvarea…
În zbor frumos ne ține întrebarea
și-i mult până ajungem la răspuns.

Răspunsul ne îndeamnă de pe-un mal
și e departe clarul și-mpăcarea.
Noi trecem astăzi pe la mijloc marea
cu multă întrebare pe sub val

și-n zbor frumos ne ține întrebarea…

#1. Găsiți sinonime pentru cuvintele: misterios, îndoială, îmbie;

#2. Alcătuiți enunțuri figurate cu cuvintele: mare, zbor, val;

#3. Comentați, la alegere, o figură de stil din opera poetică;

#4. Deduceți starea de spirit a eului liric din strofa a doua;

#5. Comentați titlul „Rondelul zburătorului”;

#6. Comentați „motivul devenirii” în raport cu alt text literar;

#7. Comentați rolul punctelor de suspensie din textul poetic și efectul lor stilistic;

#8. Care este mesajul global (sentimente, motive, figuri de stil), în baza unui citat de Victor Hugo. Ideea principală din citat era despre faptul că „omului nu-i este dat să se târască în noroi, ci să-și întindă aripile”.

Subiectul II

Scrieți un eseu pe tema: „Personaje literare care m-au învățat dragostea pentru plaiul natal și baștină”, în baza unei aserțiuni de Ion Druță. Ideea de bază din aserțiune era despre „cocostârcii care stau la casa noastră, întrucât după plecarea lor, aceștia iau și parte din sufletul nostru, iar noi așteptăm primăvara ca ei să se întoarcă”.

Subiectul III

Scrieți o cerere de participare la un concurs de cântece folclorice, conform criteriilor:

„Te numești Ion/Ionela Mândrescu și ești elev/elevă în clasa a 12-a la liceul „Nicolae Sulac” din mun. Chișinău. Ești domiciliat/ă pe strada „Nicolae Testemițanu” și adresezi cererea doamnei director Eudochia Avasiloaia.”

*Subiectele sunt colectate exclusiv în baza memoriei elevilor ce au susținut BAC-ul. Dacă doriți să ne ajutați cu completarea subiectelor, vă rugăm să o faceți în comentarii sau mesaje.

Subiectele examenului la limba și literatura română, profil real le găsiți AICI.