Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private (UIMSP) propune ca sistemul sanitar din Republica Moldova să inițieze o bază de date națională, care ar conține indicatorii de performanță și calitate ai tuturor instituțiilor medico-sanitare, care sunt furnizate în flux continuu. Noul instrument ar urma să asigure sustenabilitate și transparență în domeniul procurării de servicii medicale.

Uniunea Instituţiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova a fost înfiinţată în luna noiembrie 2014 de către mai multe instituții medicale private care şi-a propus să devină o platformă care facilitează comunicarea dintre autorităţi şi sectorul medical privat și public, pentru a contribui la accelerarea dezvoltării serviciilor medicale de calitate, competitive și accesibile pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova.

Uniunea medici

În cadrul unei reuniuni de experți la nivel înalt, organizată de UIMSP în colaborare cu Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, președintele Uniunii Instituțiilor Medico-Sanitare Private, Olga Șchiopu, a menționat că în Moldova lipsește o analiză a datelor furnizate de prestatori, care ar garanta o utilizare eficientă și bazată pe statistici a resurselor financiare alocate domeniului. Olga Șchiopu, a menționat că necesitatea creării unei baze de date, care ar releva gradul de atingere a priorităților setate de spitale pentru contractarea serviciilor medicale, este dictată de creșterea exponențială a cheltuielilor în sănătate – cu circa 1,3% anual la nivel global. Conform prognozelor, în anii 2017- 2021 se așteaptă o triplare a acestor creșteri, astfel este crucial pentru toate părțile implicate (pacient/societate, autorități, prestatori, parteneri de dezvoltare) să existe o responsabilitate pentru o mai bună evidență a alocării fondurilor, ceea ce ar crește atractivitatea sectorulului pentru investitori.

Olga Șchiopu

Despre importanța existenței unui sistem de monitorizare a eficienței serviciilor medicale au vorbit și experții internaționali, care au prezentat practicile din statele europene. Jane Alop, expert, Estonia: „În Estonia Fondul de Asigurări de Sănătate este principalul cumpărător de servicii. Procesul are loc în baza unor contracte ce prevăd clar drepturile și obligațiile părților, calitatea și accesul la servicii, precum și cerințele de raportare financiară bazate pe costuri și volume. În țara noastră prestatorii de servicii medicale transmit toate datele către Fond prin intermediul unui sistem electronic accesibil tuturor, ceea ce asigură un grad mare de transparență.” Paul Garassus, președintele Uniunii Europene a Spitalelor Private (UEHP) a accentuat în intervenția lui că sectorul sănătății are nevoie de o abordare inovativă, bazată pe partenariate publice-private.

Jane Alop

Boris Gîlcă, secretarul general al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a menționat că: „Trebuie să asigurăm o foarte bună comunicare în sistemul sănătății, ca să excludem netransparența și coruptibilitatea. Ne dăm seama că putem moderniza serviciile în sănătate prin asigurarea unui echilibru între medicină și mediul de afaceri, fapt care va permite dezvoltarea programelor comune.”

Boris gâlcă

Toți actorii prezenți la reuniune au convenit că finanțarea sustenabilă a sectorului medical poate avea loc doar prin repartizarea echitabilă a resurselor financiare și atragerea investițiilor.

Recomandările formulate în cadrul reuniunii vizează necesitatea întocmirii unei baze de date, în care se stochează și analizează informația cu privire la performanțele fiecărui prestator, conform unor metodologii și indicatori elaborate și aprobate la nivel național:

#Procurările de servicii în sănătate trebuie să fie realizate strategic, să se bazeze pe priorități identificate în mod transparent și participativ și să asigure o evidență a gradului de atingere a acestor priorități.

#Necesitatea de îmbunătățire a cadrului de reglementare la nivel național pentru o consolidare a sistemului și neadmiterea multiplelor interpretări ale condițiilor de activitate pentru toți actorii vizați, care trebuie să participe într-un dialog permanent și echitabil.

Experiența statelor membre ale UE, precum Germania, Franța, Estonia sunt exemple de asemenea sisteme, iar mecanismele și practicile bune pot și trebuie fi cunoscute, preluate și adaptate la necesitățile și condițiile Republicii Moldova. Indiferent de complexitatea sistemului pacientul trebuie să aibă opțiuni pentru a alege dintre prestatori în baza evidențelor ce îi sunt puse la dispoziție, iar autoritățile urmează să asigure condițiile legale și practice pentru realizarea acestui drept, eficacitatea fiind necesară pentru asigurarea satisfacției, iar eficiența a unei sustenabilități în sistemul medical național.

Obiectivele UIMSP sunt: elaborarea și implementarea indicatorilor de performanță la nivel național, eliminarea monopolului din sectorul medical; elaborarea criteriilor transparente în domeniul sănătății pentru Parteneriatul Public Privat, organizarea instruirilor în domeniul managementului medical pentru specialiștii din sector, precum și evaluarea performanțelor medicale.