Vitalie Ștîrba este un tânăr din Republica Moldova care a ales să studieze demografie prin intermediul programului de masterat Populație și dezvoltare” al universității Higher School of Economics din orașul Moscova, drept urmare a unei constatări despre creșterea solicitării pe piața mondială față de astfel de specialiști.

Universitatea la care își face studiile este una de top, ceea ce face prestigios statutul de student în cadrul ei, fiind perfect integrată în rețeaua academică europeană, unde studenții reprezintă toate continentele.

#Decizia de continuare a studiilor

Decizia de a aplica la un program de masterat în Rusia a luat-o în baza mai multor factori, dar și reieșind din contextul diversificării experienței personale și dorinței de a avea ceva diferit de colegi, care au ales să studieze acasă sau la universitățile din occident.

Astfel, a reușit să bifeze toate criteriile pe care le-a avut până la depunerea actelor, și anume: studiile în limba engleză, ore la profesorii care sunt parte a unei din cele mai bune școli demografice din Europa, colaborarea cu personalități din lumea întreagă, dar și ritmul unui oraș imens.

 #Profesorii universitari

Atitudinea profesorilor față de studenți este extrem de prietenoasă și se menține un contact direct și strâns între ei. În același timp, orice tip de plagiere sau trișare nu este tolerat, tentativele cărora sunt eliminate încă la etapa de incluziune în viața studențească. Un mare accent se pune pe activitatea științifică a studenților, fiindu-le încurajate orice tip de cercetare, inclusiv prin unele stimulente financiare. Aici orice student își poate înființa o organizație de interese și să aplice pentru obținerea unei finanțări sau a suportului tehnic din partea universității.

30867734_1511460862296411_233523046_o

 #Observații culturale

Vitalie Ștîrba a rămas surprins de sârguința pe care o depun studenții străini pentru a învăța limba rusă, aceștia nefiind opriți nici de distanța față de țara lor, nici de diferențierea societății sau a obiceiurilor, fiind atrași de cultura rusă. Unii reușesc într-un termen destul de mic să asimileze cunoștințele lingvistice necesare, în timp ce alții sunt nevoiți să depună un efort titanic, pentru a depăși această barieră lingvistică.

„Șocul cultural pe care mulți străini îl resimt pe propria piele, mie mi-a lipsit practic integral. Din potrivă, mă simt foarte bine integrat în societate, și nu am vreo barieră culturală sau lingvistică”, spune Vitalie.

Primele impresii pe care i le-a creat orașul, au fost legate de imensitatea și pompozitatea lui: prin clădirile masive din piatră și granit, pavajul autentic, metroul, arhitectura, parcurile, scuarurile, dar și mulțimea sculpturilor și monumentelor din stradă, care au fost create să rămâi îndrăgostit de acest oraș.

„O admirație aparte îl merită transportul public, care este rapid, confortabil și funcționează perfect. Moscova este unul dintre puținele orașe din CSI care a reușit să se izbăvească de un aspect tipic sovietic, unde o mare atenție este acordată spațiilor publice, dezvoltării rețelelor pentru bicicliști, dar și valorificarea aspectului exterior în ansamblu. Se pare că orașul devine tot mai prietenos locuitorilor săi”, spune Vitalie

student

#Situația demografică din Republica Moldova

Vitalie ne-a vorbit despre situația demografică din Republica Moldova. Astfel, acesta a subliniat că țara noastră este într-un proces continuu de îmbătrânire demografică, care este însoțit și de emigrarea în masă a populației. Totuși, rămânem a fi un stat cu una din cele mai tinere populații de pe continentul european.

„Emigrarea tinerilor, ca și moneda, poate fi privită din două perspective: prima fiind vicioasă pentru stat, în contextul în care scade numărul de contribuabili la buget și se pierde capitalul uman, în care statul a investit resurse enorme; și cea benefică la nivel individual, când tinerii obțin posibilitatea să-și valorifice propriul potențial. Este de evidențiat că, unele state au o politică orientată spre instruirea profesională a viitorilor migranți, care prin remitențile sale aduc o contribuție la buget mai mare decât ar face-o în cadrul economiei naționale”, spune Vitalie.

Autor: Tatiana Besliu