Un sfert din companiile de stat au înregistrat pierderi în anii 2015-2016, potrivit economistului Ion Butmalai de la IDIS „Viitorul”. Acesta a calculat că 17 companii au înregistrat datorii ce depășesc profitul anual.

Companiile de mai jos au înregistrat cei mai negativi indicatori ai sustenabilității financiare, obținând coeficienți de la 2 până la 216 de ori mai mari decât recomandă practicile internaționale. Un indicator mai mare de 4 sau 5 trebuie să bată alarma, fiindcă compania are o probabilitate mică să facă față obligațiilor financiare.

# „Air Moldova” are coeficientul 37.88;

#„Administrația de stat a drumurilor” – 1080.71

#„Mecagro” – 115.26;

#„Energocom” – 16.29;

#„Frecvențe Radio” – 27.85

#„Centrul de Telecomunicații Speciale” – 25.94

#„Franzeluța” – 7.81

Indicatorului sustenabilității financiare a companiilor a fost calculat după indicele de lichiditate a companiei, indicatorul de profitabilitate a companiei, indicatorul de îndatorare a companiei și indicatorul performanței activității companiei. Analiza a inclus 50 de întreprinderi de stat (unde valoarea activelor depășește 1 milion de lei și statul deține o cotă mai mare de 51%).

Iată la ce constatări preliminare a ajuns expertul economic, Ion Butmalai:

#1. Din companiile selectate 12 au statut de S.A., iar 38 I.S.;

#2. Venitul total din vânzări a companiilor selectate reprezintă aproximativ 40 miliarde de lei, având în gestiune active în valoare de 74,7 miliarde de lei;

#3. 12 companii din 50 au suferit pierderi în anii de gestiune evaluați;

#4. Totodată, șapte companii au o scădere a vânzărilor de 20 % până la 35%, fapt care creează un risc major stabilității financiare a companiei;

Studiul a fost realizat în perioada ianuarie – martie 2018 în cadrul proiectului „Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Republica Moldova”.

Articolul este elaborat în cadrul inițiativei „Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Republica Moldova”, implementată de IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO). Inițiativa este susținută financiar de Programul de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și are ca scop îmbunătățirea transparenței și a stabilității financiare a autorităților publice locale și a întreprinderilor de stat din Moldova prin transferul de know-how din proiectele similare implementate cu succes în Slovacia.