La doar patru luni de la lansare, primul parc din domeniul Tehnologiei Informației din țara noastră – „Moldova IT Park” – numără 164 de rezidenți, iar interesul din partea companiilor este în creștere. Printre facilitățile și stimulentele fiscale acordate rezidenților parcurilor IT, cea mai mare greutate o are, pentru rezidenții actuali și potențiali, impozitul unic în mărime de 7% din venitul din vânzări și eliminarea barierelor birocratice.

Acest impozit unic include: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumului.

Cuantumul stabilit pentru impozitul unic, precum și mecanismul de administrare a acestuia, le permite managerilor să valorifice oportunități reale de creștere a companiilor și motivare a angajaților, oferind industriei IT din țara noastră avântul și premisele necesare unei dezvoltări fără precedent.

Amdaris este una dintre companiile care a salutat decizia de creare a Parcului IT și s-a alăturat inițiativei, obținând statutul de rezident în luna februarie. Compania își are sediul în Marea Britanie, cu centre de dezvoltare localizate în Republica Moldova și România. În Moldova, compania își desfășoară activitatea de 9 ani și are peste 100 dezvoltatori.

„Decizia de a deveni rezident al Parcului IT a fost una strategică. A fost destul de tentant să simulăm bugetele Centrului în contextul rezidenței în cadrul Parcului IT, cât și în cazul în care businessul nu ar fi rezident al Parcului. De aici am venit și cu alte idei frumoase, pe care le-am dezvoltat în continuare” a menționat Petru Haheu, Director al Centrului Amdaris Moldova.

Peter Haheu

Moldova IT Park a fost creat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova la inițiativa și cu susținerea Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC. Scopul principal al Parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” este de a crea o platformă organizațională cu un set de mecanisme şi facilități inovative necesare pentru impulsionarea creșterii industriei tehnologiei informației, crearea de noi locuri de muncă şi atragerea investițiilor locale şi străine.

Parcul urmărește valorificarea oportunităților de creștere a industriei IT prin implementarea unui cadru de reglementare previzibil şi motivant prin facilitarea sistemului fiscal şi de administrare a afacerilor. Mai multe detalii privind procedura de înregistrare în calitate de rezident al Moldova IT Park aflați pe: www.moldovaitpark.md.

Meeting Room