Administrația Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (UnAȘM) a adus la cunoștință printr-un anunț pe pagina sa oficială că se modifică denumirea Universității Academiei de Științe a Moldovei în Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”.

Această acțiune are loc în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 198 din 22 februarie 2018. Conform Hotărârii, fondatorul instituției devine Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM (MECC), iar aceasta mai prevede și modificarea denumirii instituției.

Ordinul de modificare a fost emis de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la data de 28 martie.