Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Ilmenau, Germania, în cadrul programului Erasmus+ DE01-KA 107.

Universitatea din Ilmenau oferă două burse de mobilitate a câte șase luni pentru studenții de la ciclul I de studii –Licență de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2017/2018.

Studenții vor primi o bursă de 800€/lună.

Dosarele pot fi depuse la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţiiiar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relaţii internaţionale (UTM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, et. 2, of. 203).

Concursul se adresează studenților anilor II-IV de studii Licență cu frecvența la ziLimba de instruire va fi limba engleză. Cunoașterea limbii germane este un avantaj.

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea din Ilmenau, Germania.

Ce trebuie să conțină dosarul?

#1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de relații internaționale).

#2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.

#3. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, cu mențiunea că în perioada de mobilitate candidatul va avea statut de student.

#4. Certificat Academic, inclusiv pentru anii de studii precedenți cu indicarea mediei pentru toți aniieliberat de administrația facultății în limba română și limba engleză.

#5. Scrisoare de intenție adresată comisiei de selecție, în limba engleză, prin care să se menționeze principalele motive pentru alegerea mobilității, obiectivele de studiu urmărite de candidat pe durata mobilității, rezultatele așteptate (una-două pagini).

#6. Curriculum vitae redactat în limba română și în limba engleză (formular Europass + fotografie).

#7. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză sau germană (nivel B2) eliberat de Catedra Limbi Moderne a Universității Tehnice a Moldovei sau alte instituții recunoscute – original și copie xerox.

#8. Learning Agreement for Studies în care se vor indica programul de studiu selectat, disciplinele de studii și numărul de credite. Acesta din urmă trebuie semnat și avizat de către șeful departament și administrația facultății.

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Informații suplimentare găsiți la: FCIM, Elena Gogoi, [email protected].