Șefii de stat, de guvern și reprezentanții Republicii Armenia, Republicii Azerbaidjan, Republicii Belarus, Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei, reprezentanții Uniunii Europene s-au reunit la Summitul Parteneriatului Estic din Bruxelles, pe data de 24 noiembrie.

În cadrul discuțiilor ce vizau Republica Moldova, participanții la summit au declarat următoarele:

#1. Participanții la summit salută intrarea deplină în vigoare a acordurilor de asociere (AA) și a zonelor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (DCFTA) cu Georgia, cu Republica Moldova și, cel mai recent, cu Ucraina ca urmare a deciziei din decembrie 2016 a șefilor de stat sau de guvern ai UE;

#2. Participanții împărtășesc opinia conform căreia legăturile de transport mai bune și mai sigure oferă noi posibilități de dezvoltare și permit o comunicare mai apropiată și schimburi mai strânse între Uniunea Europeană și țările partenere și între partenerii înșiși. Pornind de la efectele pozitive ale acordurilor privind spațiul aerian comun cu Georgia și Republica Moldova, participanții la summit reamintesc importanța încheierii cât mai curând posibil a acordului privind spațiul aerian comun cu Ucraina.

#3. Contactele interpersonale, inclusiv prin schimburi în mediul educațional, al tineretului, al culturii și al științelor, precum și mobilitatea apropie societățile. Participanții la summit salută punerea în aplicare eficace a regimurilor de călătorii fără viză pentru Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Aceștia așteaptă cu interes consolidarea cooperării și realizarea de progrese suplimentare în domeniul mobilității, într-un mediu sigur și bine gestionat. Participanții așteaptă cu interes o implicare mai puternică alături de toți partenerii în modernizarea sistemelor de educație, de cercetare și de inovare, și în îmbunătățirea performanțelor de calitate și a competitivității acestora, asigurând totodată respectarea drepturilor deja exercitate ale persoanelor care aparțin minorităților naționale, astfel cum sunt consacrate în convențiile ONU și ale Consiliului Europei și în protocoalele aferente, nediscriminarea persoanelor care aparțin minorităților, respectarea diversității și luarea în considerare pe deplin, în reformarea acestor sisteme, a expertizei organismelor Consiliului Europei.

#4. Vor fi sprijinite schimburile comerciale dintre țările partenere și UE, precum și dintre țările partenere, inclusiv prin implementarea zonelor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare pentru cei trei parteneri implicați, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE va continua să discute, în mod diferențiat, împreună cu fiecare dintre țările partenere, inclusiv cu Armenia, cu Azerbaidjan și cu Belarus, opțiuni atractive și realiste pentru consolidarea schimburilor comerciale reciproce și pentru încurajarea unor investiții care să ţină seama de interesele comune, de reforma politicii în materie de investiții în ceea ce privește protejarea investițiilor, precum și de normele comerțului internațional și standardele internaționale în materie de comerț, inclusiv în domeniul proprietății intelectuale, și să contribuie la modernizarea și diversificarea economiilor.

#5. Va fi îmbunătățită securitatea aprovizionării cu energie printr-o mai bună interconectivitate a reţelelor de gaz și energie electrică între țările partenere și între acestea și Uniunea Europeană. Inițiativa EU4Energy va promova un grad sporit de eficiență și transparență a piețelor energiei. Va fi acordat în continuare sprijin pentru cooperarea în curs în cadrul Comunității Energiei, ceea ce va sprijini partenerii estici să își respecte angajamentele relevante. În acest context, angajamentul comun și realizarea de progrese în acest domeniu vor fi demonstrate prin modernizarea sistemului de transport de gaze naturale și a instalațiilor de stocare a gazelor naturale din Ucraina, prin operaționalizarea coridorului sudic strategic al gazelor și viitoarea extindere a acestuia către Asia Centrală, prin implementarea interconectării rețelei de gaze Ungheni-Chișinău și Hermanowice-Bilce Volâțea, prin consolidarea interconectării rețelelor de energie electrică între Georgia și Armenia, precum și prin stabilirea condițiilor pentru eventuala integrare a sistemelor energetice din Ucraina și din Moldova cu rețeaua de energie electrică europeană.

#6. Tinerii și lucrătorii de tineret vor beneficia de oportunități sporite de mobilitate în cadrul programului Erasmus+. Participarea țărilor partenere la programele Erasmus+, „Europa creativă”, COSME și Orizont 2020 deschide noi oportunităţi de mobilitate pentru universități, administrații, întreprinderi, profesioniști, operatori din domeniul cultural și audiovizual, tineri studenți și cercetători și contribuie la dezvoltarea industriilor culturale și creative. Cooperarea consolidată în cadrul programelor UE va fi sprijinită, în cazul în care acest lucru este relevant și aplicabil.

eap_annex_to_declaration_3

Vezi mai jos întreaga Declarație