Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău. În acest sens, pentru organizarea și desfășurarea plebescitului stabilit pentru data de 19 noiembrie curent au fost estimate ca fiind necesare 8,9 milioane de lei.

Hotărârea adoptată se înaintează Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova în vederea asigurării mijloacelor financiare necesare organizării și desfășurării referendumului referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău.

Tot în ședința de astăzi, Comisia a acreditat primii observatori naționali în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 19 noiembrie 2017.