Parlamentul a votat astăzi noua structură a Guvernului, prezentată de premierul Pavel Filip. Pentru noua structură a Guvernului au votat 54 de deputați. Aceasta prevede că în loc de 16 ministere, cum sunt în prezent, vom avea doar 9, iar funcțiile de miniștri vor fi înlocuite cu cele de secretari generali ale ministerelor.

Noua structură a Cabinetului de miniştri include următoarele Ministere:

# Ministerul Economiei și Infrastructurii

# Ministerul Finanțelor

# Ministerul Justiției

# Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

# Ministerul Afacerilor Interne

# Ministerul Apărării

# Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

# Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

# Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Lista ministerelor indicate rezultă din schimbarea denumirii și preluarea unor domenii de activitate după cum urmează:

Ministerul Economiei va prelua domeniile de activitate de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și de la Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, precum și domeniul construcții de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, cu modificarea denumirii în Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Ministerul Culturii va prelua domeniile de activitate de la Ministerul Educației, de la Ministerul Tineretului și Sportului și domeniul de cercetare de la Academia de Științe a Moldovei, cu modificarea denumirii în Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei va prelua domeniile de activitate de la Ministerul Sănătății, cu modificarea denumirii în Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor va prelua domeniile de activitate de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și de la Ministerul Mediului, cu modificarea denumirii în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Guvernul urmează, în termen de trei luni, să întreprindă măsurile necesare în vederea reorganizării structurii organelor centrale de specialitate ale administrației publice, să prezente Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu noua structură a organelor centrale de specialitate ale administrației public şi să asigure ajustarea cadrului său normativ.

Amintim că la data de 20 ianuarie 2016, Parlamentul, prin Hotărârea sa nr. 1, a acordat Guvernului vot de încredere pentru realizarea Programului său de activitate. La capitolul VII „Buna Guvernare”, Guvernul și-a asumat în calitate de obiectiv primar realizarea reformei administrației publice centrale, inclusiv prin optimizarea numărului de ministere și al autorităților publice și a costurilor administrative.