Echipa #diez călătorește mult, motiv pentru care conștientizăm beneficiile deținerii unui pașaport mai puternic pentru a călători cât mai ușor. În contextul în care mii de moldoveni și-au redobândit deja cetățenia română, sunt în proces sau intenționează să o facă, noi am observat câteva detalii curioase ce fac diferența între pașaportul Republicii Moldova și cel al României. Pe lângă faptul că al doilea îți oferă mai multe privilegii de călătorie, diferențele apar și între responsabilitățile deținătorilor celor două tipuri de pașapoarte. Iată care sunt acestea.

Responsabilitățile cetățenilor ce dețin pașaportul Republicii Moldova

19894110_1571880976176955_1370710314_n

În atenția titularului/For the attention of bearer/A observer par le titulaire

Pașaportul este proprietatea Republicii Moldova

Titularul pașaportului este obligat:

# să nu accepte reținerea pașaportului de către persoane neautorizate sau să-l dea spre păstrare, garanție;

# să-l păstreze cu grijă, să nu-l piardă, deterioreze, iar în cazul pierderii sau regăsirii să anunțe, fără întârziere, autoritățile de resort;

# să respecte termenul de aflare în străinătate și să efectueze călătorii pe perioada valabilității pașaportului. În situații deosebite, conform legislației în vigoare, ce prevede aflarea în străinătate peste termenul acordat inițial, să solicite perfectarea unui nou pașaport la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova din țara de reședință;

# să respecte legile statului de reședință și să nu săvârșească fapte inadmisibile;

# în caz de necesitate, să solicite protecția misiunii diplomatice sau a oficiului consular al Republicii Moldova din țara în care se află;

# să nu scoată din țară decât actele și obiectele personale permise de lege.

Responsabilitățile cetățenilor ce dețin pașaportul României

Photo Credit: epochtimes-romania.com

Photo Credit: epochtimes-romania.com

În atenția titularului pașaportului

Pașaportul este proprietatea statului român

Orice cetățean al Uniunii beneficiază, pe teritoriul unei țări terțe în care nu este reprezentat statul membru al cărui resortisant este, de protecție din partea autorităților diplomatice și consulare ale oricărui stat membru, în aceleași condiții ca și cetățenii acelui stat (art. 23 din Tratatul de Funcționare al U.E.).

Titularul pașaportului este obligat:

# să nu accepte reținerea de către persoane neautorizate ori să-l dea drept păstrare sau drept garanție;

# să-l păstreze cu grijă, să nu-l piardă, ori să-l deterioreze;

# să nu facă modificări, adăugiri sau alte mențiuni scrise ori ștampilate în pașaport, ori să accepte să se efectueze în pașaport modificări, adăugiri sau alte mențiuni, cu excepția celor prevăzute de lege;

# să solicite vize din partea misiunilor diplomatice ale țărilor în care urmează să călătorească și să tranziteze, în cazul când, prin înțelegeri internaționale, nu s-a renunțat la obligativitatea vizelor;

# se recomandă titularului ca înaintea plecării în străinătate să se asigure că dispune de mijloace de plată suficiente în monedă străină pentru a acoperi cheltuielile de reîntoarcere, consulatele noastre neputând suporta cheltuieli în acest sens;

# să respecte legile statului de reședință și să nu săvârșească fapte incompatibile cu calitatea de cetățean român;

# în caz de nevoie să solicite protecția misiunii diplomatice sau oficiului consular român din țara în care se află;

# să nu scoată din țară decât actele și obiectele personale permise de lege.