Cabinetul de miniștri a aprobat completări și modificări la Regulamentul privind eliberarea invitaţiilor pentru străini. Noile prevederi vor permite solicitanților să depună cererea în regim online şi să obţină actul necesar în format electronic.

Documentul aprobat reglementează condiţiile de depunere a cererii, precum şi procedura de examinare şi adoptare a deciziei în acest sens. Astfel, în vederea solicitării vizei de scurtă şedere pentru cetăţenii altor state, persoanele fizice cu domiciliu permanent/temporar în Republica Moldova sau persoanele juridice vor depune cererea şi documentele prevăzute în Regulament în format digital, acestea fiind stocate şi gestionate de autoritatea competentă pentru străini. În urma examinării, invitaţia electronică sau refuzul eliberării actului va fi expediat solicitantului la poşta electronică indicată, într-un format care să asigure vizualizarea şi imprimarea, scrie Moldpres.md

Recepționarea şi examinarea solicitărilor în regim online va simplifica procedurile existente, prin reducerea termenului de prestare a serviciului respectiv și diminuarea costurilor suportate de solicitant.

În prezent, cetăţenii a 85 de state au nevoie să obțină invitaţii în vederea perfectării vizei de intrare în Republica Moldova.