Miercuri, în cadrul ședinței cabinetului de miniștri s-au aprobat modificări privind modalitatea de calculare a taxei pentru chiria camerelor în căminele studențești. În acest scop au fost aduse câteva modificări la Hotărârea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2007 cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţământ profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării.

Astfel, ca urmare a noilor prevederi va fi exclusă neconcordanța între taxele de cazare ce sunt în diferite instituții și capacitatea stabilirii acestora. Taxa de cazare în cămin va fi calculată în baza unor condiții unice pentru toate instituțiile de stat de învățământ.

De asemenea, documentul prevede ca în cazul majorărilor prețurilor pentru serviciile comunale pe parcursul anului, taxa de cazare urmează a fi recalculată.

În document se menționează că taxa de cazare pentru angajații instituției și pentru alte categorii de personal din domeniul educației, care nu dispun de un alt spațiu locativ, va include cheltuielile de consum aferente întreținerii spațiilor comune din cămin (coridoare, bloc sanitar și cheltuielile aferente întreținerii acestora, procurărilor de materiale de uz gospodăresc și altele) reieșind din cuantumul de 30 la sută, dacă serviciile comunale sunt achitate de către aceștia separat, reieșind din consumul real conform datelor echipamentelor de măsurare și își asumă toate cheltuielile de întreținere a acestor încăperi.