Eugen Afanas este masterand la specialitatea Studii diplomatice, Facultatea de Relații Internaționale și Științe politice, USM și a făcut un studiu în care propune un proiect de creare a unui Imperiu Moldovenesc. Anterior Eugen a absolvit Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Facultatea de Limbi Străine (traducător engleză, franceză).
Eugen Afanas

Eugen Afanas

„Pe durata studenției m-am implicat în proiecte ca Model United Nations, European Youth Parliament unde mi-am dezvoltat capacitățile de public speaking și negociere. La fel am participat la concursuri și conferințe naționale și internaționale legate de dezvoltarea și rezolvarea problemelor specifice Republicii Moldova. După absolvire am lucrat ca operator o scurtă perioadă de timp ca ulterior să activez ca traducător liber profesionist. Cunosc fluent limba engleză, conversațional franceza, nativ rusa și româna.

Sunt un om care ține mult la țara lui și îi dorește tot binele. Din cauza asta am venit cu acest studiu analitic pentru a informa oamenii despre cum se poate de educat o societate și de edificat un stat puternic” spune Eugen pentru echipa #diez.

Impactul moldovenilor asupra limbii engleze

„Faptul că moldovenii folosesc interjecțiile: măi, băi, fa, wăi extrem de des ne aduce la gândul că apariția lor sub formă de cuvinte în limba engleză sub formele grafice: may, bay, far, way nu este întâmplătoare ba chiar foarte și foarte relevantă.

Expresia engleză go away este tradusă: du-te wăi, a jucînd un rol aparte.  La fel se poate atesta etimologia multor cuvinte din această limbă, spre exemplu cuvântul car-mașină, a provenit de la moldovenescul car, căruță-transport condus de animale domestice, apartment de la aparține, este în proprietatea cuiva sau se mai vehiculează teoria că a provenit de la cuvântul aparte. De aici și au apărut replici de genul: are apartament, trăiește aparte de părinți. Un alt exemplu ar fi cuvântul shadow care înseamnă umbră, provenită de la verbul moldovenesc șade (deasupra cuiva), cuvântul ground de la grăunte (crește în pământ), chiar și cuvântul hand a apărut de la gesticularea interjecției hăt, semnificând cele mai deseori volumul impunător de muncă a țăranilor. O altă observație denotă că cuvântul good a provenit de la ghine, iar the best de la îi băț, fiind un jargon de exprimare a unei stări emoționale înalte.

La fel se poate atesta cu destulă abilitate că organizația CIA- cuvânt citit Si ai ăi, este un produs al moldovenilor și presupune o întrebare din cadrul binecunoscutului interogatoriu al serviciilor speciale. Întrebarea Și ai, ăi (prescurtat de la wăi) în mare parte se referă la Ce ai (de ascuns)? și în același timp o continuare a interogatoriului: Și ai wăi? Unde te duși, wăi? etc.

Nota bene: Un moment extrem de important legat de activitatea moldovenilor este că cuvântul cioban a provenit de la a ciobi și de la substantivul ban ilustrând prestigiul și măreția profesiei respective.

Vă prezint mai jos o listă de cuvinte în limba engleză care au origini moldovenești, multe dintre ele find rezultatul observației și deducției englezilor care trăiau alături de moldoveni învățând de la ei științele naturii” spune Eugen în studiu.

busya bîzîi (ca o albină)
chamber- cameră
pen- pană (cu care se scria înainte)
driver- dr (sunet provocat de mașină)
window- vinde (porțiune prin care se comercializau bunuri)
island- izolat
children- chindii (masă specială destinată celor mici, observație, deducție de un englez)
shelter- șede (ascuns și protejat)
riot- ariot (strigă a nemulțumire)
book- buh (sunet puternic provocat de trîntirea cărții, observație de un elev englez)
clean- ca lună (foarte curat)
fashion- fason (tip de îmbrăcăminte)
hope- hop (urcuș reprezentînd ascensiune emoțională, observație și deducție de un englez)
power- poate (are capacități necesare)
ship- șîp (vas de apă)
money- mînă (în mînă, observație de un englez)

„Toate aceste lucruri vorbesc clar despre faptul că moldovenii au avut o contribuție importantă și evidentă în dezvoltarea societății globale” concluzionează Eugen.

Neo-moldovenismul și crearea imperiului moldovenesc

„Neo-moldovenismul – curent cu implicări sociale poate fi unic în felul său și în același timp care să aibă argumentul Statelor Unite. Statele Unite s-au format ca țară și ulterior s-au extins devenind o supraputere. Cam același traseu vrea să îl conducă Moldova în cadrul acestui curent. Imperiu moldav nu poate exista fără o țară puternică din interior și stabilă. Stabilitatea țării va determina atragerea investițiilor și dezvoltarea afacerilor, ceea ce la rândul său va accelera creșterea economică, ulterior puterea politică” propune Eugen în studiul său.

Dacă sunteți intrigați de proiectul imperiului moldovenesc, vă invităm să citiți studiul de mai jos.